Graag uw mening over het gemeentenieuws

Wij zijn benieuwd of u het (gedrukte) gemeentenieuws leest en zo ja hoe u het waardeert en zo nee, waarom niet.

Via het gemeentenieuws informeren wij inwoners over besluiten en plannen van de gemeente, bijeenkomsten, evenementen, activiteiten in Papendrecht en openbare bekendmakingen.  Het gemeentenieuws is hier ook digitaal beschikbaar.

Hoe waardeert u het gemeentenieuws?


Graag willen we weten hoe het gemeentenieuws gewaardeerd wordt en wat we er eventueel aan kunnen verbeteren. Wij nodigen u daarom uit om enkele vragen daarover via de website van Onderzoekcentrum Drechtsteden in te vullen.

Ook als u (gedrukte) Gemeentenieuws nooit leest, er nooit van gehoord hebt of het overbodig vindt, dan kunt u dat aangeven.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!