Verkenning blootstelling 5G-systemen door RIVM

Verkenning van de blootstelling  aan elektromagnetische velden afkomstig van 5G-systemen. Lees het rapport van het RIVM.