Reactie naar aanleiding van de consultatie wetvoorstel implementatie Telecomcode

Het Gemeentelijk Platform Kabels & Leidingen (GPKL) heeft een reactie opgesteld naar aanleiding van de consultatie wetsvoorstel implementatie Telecomcode.

De reactie is, mede namens de gemeente Papendrecht, verzonden naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De brief van 8 september 2019 kunt u hier lezen.