Europese Commissie zet eerste stap naar een uitfasering van het gebruik van PFAS in consumentenproducten

Op 14 oktober jl. is in de Europese Commissie de 'EU Chemicals Strategy for Sustainability' aangenomen. Dit is een eerste stap richting 'zero pollution' zoals opgenomen in de European Green Deal. Onderdeel van deze strategie is een ban op PFAS.

De European Environmental Bureau (samenwerkende NGO's) analyseert deze stap en noemt de ban op PFAS positief. Tegelijkertijd zijn ze kritisch op de rol van bedrijven en gebrek aan scherpte op hun handelswijze (data, vertragingstactieken), maar ook gebrek aan aandacht voor werkenden in deze sector. Lees hun statement op: https://eeb.org/chemical-detox-plan-for-europe-announced/. Ook Mark Ruffalo (acteur Dark Waters) en Robert Bilott (advocaat) tweeten hierover als belangrijke stap.

De formulering van de EC zelf ("Phasing out from consumer products, such as toys, childcare articles, cosmetics, detergents, food contact materials and textiles, the most harmful substances, which include among others endocrine disruptors, chemicals that affect the immune and respiratory systems, and persistent substances such as per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS), unless their use is proven essential for society") komt iets minder 'hard' over: "uitfaseren tenzij essentieel voor de maatschappij". Dat laatste biedt een opening om te beargumenteren waarom het betreffende gebruik echt essentieel is of juist niet.
Hierbij de link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1839