Nieuwe correspondentie over Chemours/Dupont


Gedeputeerden Bom en Vermeulen van de provincie Zuid-Holland hebben de volgende brief aan Provinciale Staten gezonden:

-    Brief van 17 februari 2020 over de beroepsprocedure ambtshalve wijziging vergunning Chemours.

Chemours heeft beroep ingesteld tegen het besluit van de provincie om de emissies naar de lucht met 99% te verlagen. Chemours heeft tevens om een voorlopige voorziening verzocht. Dat betekent dat het besluit niet eerder in werking treedt dan nadat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan op het verzoek.