Nieuwe correspondentie over Chemours/Dupont

Gedeputeerden Bom en Vermeulen van de provincie Zuid-Holland hebben Provinciale Staten de volgende brief gezonden:
- Brief van 2 juli 2020 over uitspraak voorzieningenrechter inzake ambtshalve wijziging vergunning en andere relevante zaken m.b.t. Chemours.