Nieuwe correspondentie over Chemours/Dupont

Gedeputeerden Bom en Vermeulen van de provincie Zuid-Holland hebben Provinciale Staten de volgende brief gezonden:

-Brief van 8 april 2020 over een aantal zaken met betrekking tot het dossier Chemours.