Nieuwe correspondentie over Chemours/Dupont

Gedeputeerden Bom en Vermeulen van de provincie Zuid-Holland hebben Provinciale Staten de volgende brief gezonden:

- brief van 18 mei 2020 over de opslag van FRD-houdend afval bij Chemours.