Moedermelk is veilig

Onderzoekers hebben deze week helaas onjuiste conclusies gepubliceerd over een onderzoek naar PFAS in moedermelk. De VU (Vrije Universiteit) Amsterdam heeft op 7 september 2022 laten weten dat de  hoeveelheden PFAS in moedermelk ruim binnen de norm blijven die volgens de Europese autoriteit voor voedselkwaliteit veilig is. 

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft vastgesteld dat een totale concentratie van 133 ng/L aan PFOS, PFOA, PFHxS en PFNA in moedermelk veilig is. Bij deze concentratie worden geen nadelige effecten verwacht van PFAS in moedermelk op het immuunsysteem van jonge kinderen.

De conclusies die maandag 5 september naar buiten zijn gebracht, waren niet zorgvuldig en hebben onnodige onrust veroorzaakt. Lees ook het standpunt van de GGD hierover.