Nieuwe correspondentie over Chemours/Dupont

Gedeputeerden Bom en Vermeulen van de provincie Zuid-Holland hebben de volgende brieven aan Provinciale Staten gezonden:

-    Brief van 12 februari 2020 over Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS);
-    Brief van 12 februari 2020 met afschriften van de brief van de gemeente Krimpenerwaard en het antwoord van Gedeputeerde Staten daarop over de emissie van PFAS-verbindingen naar water en lucht.