Artikelen 2020

 • Aanscherping gezondheidskundige grenswaarde PFAS door EFSA

  25 september 2020

  De Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft een nieuwe studie gedaan naar de gezondheidsrisico’s van PFAS* in voedsel. In deze studie heeft EFSA een nieuwe gezondheidskundige grenswaarde voor (de optelsom van) vier PFAS-stoffen vastgesteld, waaronder PFOA. De grenswaarde die EFSA heeft bepaald voor deze vier stoffen is lager dan de gezondheidskundige grenswaarde die het RIVM in 2016** voor PFOA heeft afgeleid. Het RIVM onderzoekt nu wat dit voor Nederlandse risicogrenzen voor PFOA en andere PFAS betekent.

 • Risicowaarden voor zwemwater en voor consumptie van vis

  03 april 2020
 • Nieuwe correspondentie over Chemours/Dupont

  13 februari 2020

  Gedeputeerden Bom en Vermeulen van de provincie Zuid-Holland hebben de volgende brieven aan Provinciale Staten gezonden: