Uitstoot PFAS-verbindingen Chemours verder verlaagd

De provincie Zuid-Holland gaat de uitstoot van PFAS-verbindingen via de lucht en het water door Chemours verder naar beneden brengen. Als het aan het college van Gedeputeerde Staten ligt moet het bedrijf uit Dordrecht er alles aan doen om te voorkomen dat deze stoffen in het milieu terecht komen. Chemours moet ook beter registeren waar de stoffen via het afval naar toe gaan.

Het bedrijf gaf eerder aan dat het haalbaar is om de emissies van organische fluorverbindingen via de lucht in 2030 terug te dringen tot 99 procent. Maar uit onderzoek van een ingenieursbureau op initiatief van de provincie blijkt dit al in 2025 te kunnen. De provincie scherpt daarom de vergunning voor het bedrijf aan. Daarbij wordt rekening gehouden met de tijd die nodig is om de installaties van Chemours erop aan te passen.

Bijlage: Brief 17 december 2019 van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland