Rapporten en aanbevelingen met betrekking tot het onderzoek naar GenX

Er zijn onderzoeken gedaan naar de stof GenX door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat bericht aan de Tweede Kamer dat deze onderzoeken nu beschikbaar zijn.

Beide rapporten hebben betrekking op onderzoek dat gedaan is naar de aanwezigheid van GenX-stoffen in het milieu en in afvalstromen. Op een aantal van de aanbevelingen is al actie ondernomen. Op de overige aanbevelingen vindt u in de brief. De onderzoeken zijn te lezen in de andere bijlagen.

Bijlagen: