GenX nu formeel aangewezen als 'zeer zorgwekkende stof'

Het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) heeft namens de lidstaten op 26 juni 2019 het besluit genomen dat de GenX stof FRD-903 formeel ingedeeld gaat worden als ‘substance of very high concern’ (SVHC).

Het is de eerste keer dat het ECHA een stof aanwijst als SVHC vanwege de risico’s die ontstaan door de niet-afbreekbaarheid en snelle verspreiding in het milieu. Hiermee wordt deze stof automatisch in Nederland als ‘zeer zorgwekkende stof’ (ZZS) geclassificeerd. Eerder had het RIVM deze stof al op de lijst van potentiële ZZS (pZZS) geplaatst.

Het ECHA besluit is genomen op voordracht van Nederland. Aan het Nederlandse voorstel dat is opgesteld door het RIVM in nauwe samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, hebben de provincie en de betrokken gemeenten een bijdrage geleverd.

Wij verwelkomen de aanwijzing van de GenX stof FRD-903 als SVHC en daarmee als formele ZZS. De aanwijzing bevestigt nut en noodzaak van de stappen waar wij de laatste jaren voor hebben gepleit om de vergunde emissies van deze stof door Chemours aanzienlijk te reduceren.

Naar verwachting zal het ECHA het formele besluit medio juli 2019 publiceren. De provincie betrekt de aanwijzing bij de definitieve beschikking voor de derde ambtshalve wijziging van de vergunning van Chemours die najaar 2019 verwacht wordt en bij de behandeling van de lopende aanvraag om een revisie van de vergunning die op 30 maart 2018 is aangevraagd.

Meer informatie