Brief naar Tweede Kamer over PFOA en GenX-stoffen

De minister van lnfrastructuur en Waterstaat heeft voorafgaand aan het wetgevingsoverleg Water van 11 november 2019 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over Chemours.

Onderwerpen uit de brief zijn de directe lozing van PFOA en GenX-stoffen door Chemours, de uitvoering van de Motie Van Brenk en het meetprogramma PFOA en GenX-stoffen. Bijgevoegd is de brief van 6 november 2011 van Gedeputeerde Staten, met als bijlage de brief van de minister.

 

Bijlage: