Artikelen 2019

 • Uitstoot PFAS-verbindingen Chemours verder verlaagd

  19 december 2019

  De provincie Zuid-Holland gaat de uitstoot van PFAS-verbindingen via de lucht en het water door Chemours verder naar beneden brengen. Als het aan het college van Gedeputeerde Staten ligt moet het bedrijf uit Dordrecht er alles aan doen om te voorkomen dat deze stoffen in het milieu terecht komen. Chemours moet ook beter registeren waar de stoffen via het afval naar toe gaan.

 • EVOA overtreding Chemours

  12 december 2019

  Nadat een afvalverwerker in Italië failliet werd verklaard moest Chemours GenX-houdend afval terughalen. Dit afval is toen met een tijdelijke vergunning bij het bedrijf opgeslagen. Door de tijdelijke vergunning had Chemours de tijd om te zoeken naar een alternatieve verwerker. Nu blijkt dat de partij voor verbranding is afgevoerd naar Indaver in België. Dit zonder de juiste EVOA vergunning (EVOA = Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen).

 • Brief naar Tweede Kamer over PFOA en GenX-stoffen

  07 november 2019

  De minister van lnfrastructuur en Waterstaat heeft voorafgaand aan het wetgevingsoverleg Water van 11 november 2019 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over Chemours.

 • Rapporten en aanbevelingen met betrekking tot het onderzoek naar GenX

  01 oktober 2019

  Er zijn onderzoeken gedaan naar de stof GenX door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat bericht aan de Tweede Kamer dat deze onderzoeken nu beschikbaar zijn.

 • Tijdelijk handelingskader PFAS voor hergebruik van grond

  17 juli 2019

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft het "Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie" opgesteld. Hiermee wil het ministerie de problemen die er nu zijn in grond- en baggerverzet en baggerwerkzaamheden verlichten.

 • GenX nu formeel aangewezen als 'zeer zorgwekkende stof'

  03 juli 2019

  Het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) heeft namens de lidstaten op 26 juni 2019 het besluit genomen dat de GenX stof FRD-903 formeel ingedeeld gaat worden als ‘substance of very high concern’ (SVHC).

 • Drinkwater gemeente Papendrecht

  06 mei 2019

  In diverse media zijn berichten te lezen over chemische stoffen als GenX in relatie tot de drinkwaterkwaliteit binnen Papendrecht. In het Papendrechtse drinkwater bevinden zich hoeveelheden van de stof GenX, afkomstig van uitstoot door Chemours in Dordrecht. Het leidingwater van Papendrecht is gedeeltelijk afkomstig uit Langerak en gedeeltelijk uit Nieuw-Lekkerland.

 • Brieven t.b.v. handhaving DuPont en Chemours