Advies om uit voorzorg slootwater niet te gebruiken voor moestuinen is ingetrokken

Het RIVM heeft het onderzoek naar moestuinen in de omgeving van Chemours afgerond. Er is geen duidelijke relatie gevonden tussen de concentraties PFOA en GenX in gewassen en bodem en de concentratie van deze stoffen in het irrigatiewater. Het RIVM heeft verder berekend dat het gebruik van het sloot- of regenwater niet leidt tot een ontoelaatbare toename van de concentraties PFOA en GenX in de gewassen en bodem. Het voorlopig advies om moestuinen niet te beregenen met sloot- of regenwater is niet meer van kracht.

Inmiddels heeft het RIVM doorgerekend wat het effect is van het irrigatiewater op het gehalte van deze stoffen in de bodem en wat de mogelijke gezondheidsrisico's zijn. Het RIVM concludeert dat als wordt geïrrigeerd met verontreinigd slootwater de concentraties PFOA en GenX in de bodem niet tot gezondheidsproblemen leiden vanwege de consumptie van geteelde gewassen. Ook als dit jarenlang gebeurt met sterk verhoogde gehalten.

Op grond van het tussenrapport adviseerde de gemeente Papendrecht afgelopen zomer om uit voorzorg om in geheel Papendrecht het slootwater niet meer als irrigatiewater voor moestuinen te gebruiken. "Het definitieve rapport van het RIVM geeft nu meer duidelijkheid over het effect van de concentraties PFOA en GenX op bodem en gezondheid", zegt wethouder Arno Janssen. Daarom trekt de gemeente dit advies nu in.

Waterschap Rivierenland is inmiddels gestart met de monitoring van het oppervlaktewater. "Wij zullen ons samen met de andere gemeenten blijven inzetten om de emissie van GenX te beperken", aldus Janssen.