Advies zwemwaterlocaties in de regio

In Papendrecht zijn geen officiële zwemwaterlocaties.

De waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland hebben op meerdere locaties PFAS in het oppervlaktewater aangetroffen. Een aantal van deze locaties betreft zwem- en recreatiewater. In de gemeente Papendrecht zijn geen officiële zwemwaterlocaties.

Negatief zwemadvies voor Merwelanden, andere locaties veilig

De provincie Zuid-Holland heeft aan het RIVM gevraagd of er veilig gezwommen kan worden in de betreffende zwem- en recreatielocaties. Op basis van de meest recente data van de waterschappen concludeert het RIVM dat het in 12 van de 13 beoordeelde locaties, waaronder het Lammetjeswiel in Alblasserdam, veilig is om te zwemmen. Voor recreatieplas Merwelanden in Dordrecht geldt dat aanvullend onderzoek nodig is. De provincie heeft daarop besloten een negatief zwemadvies af te geven voor zwemmen in recreatieplas Merwelanden.  

Informatie over zwemwaterlocaties 

Wilt u meer weten over de zwemwaterlocaties in de regio of het onderzoek van het RIVM?  meer informatie vindt u op de website van de provincie. Het is aan te raden om alleen te zwemmen op officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Op de website www.zwemwater.nl vindt u informatie over zwemwaterlocaties (natuurwater) en omstandigheden waarop u moet letten.