Nieuws over Chemours/Dupont RSS icoon

Hier vindt u informatie over het bedrijf Chemours/Dupont in Dordrecht. Ook delen wij hier correspondentie over het bedrijf, beantwoording van raadsvragen enz. De gemeente Papendrecht trekt in deze zaak samen op met de gemeenten Dordrecht en Sliedrecht.

 • Rapporten en aanbevelingen met betrekking tot het onderzoek naar GenX

  01 oktober 2019

  Er zijn onderzoeken gedaan naar de stof GenX door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat bericht aan de Tweede Kamer dat deze onderzoeken nu beschikbaar zijn.

 • Tijdelijk handelingskader PFAS voor hergebruik van grond

  17 juli 2019

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft het "Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie" opgesteld. Hiermee wil het ministerie de problemen die er nu zijn in grond- en baggerverzet en baggerwerkzaamheden verlichten.

 • GenX nu formeel aangewezen als 'zeer zorgwekkende stof'

  03 juli 2019

  Het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) heeft namens de lidstaten op 26 juni 2019 het besluit genomen dat de GenX stof FRD-903 formeel ingedeeld gaat worden als ‘substance of very high concern’ (SVHC).