Raadsinformatiebrief 22 oktober 2020



Aan de gemeenteraad


De

T





datum


22 oktober 2020

behandeld door


W. Havermans

ons kenmerk



doorkiesnummer


14078

onderwerp


RIB Corona update
22 oktober 2020

Beste raadsleden,


Wederom een update van de meest recente informatie voor de gemeente Papendrecht.


Het laatste nieuws vanuit de regio
Op de website van de VRZHZ en GGD ZHZ vindt u steeds de laatste informatie (cijfers, maatregelen, testbeleid) omtrent het coronavirus in onze regio.


Nieuwe noodverordening

Op 14 oktober is een nieuwe noodverordening in werking getreden. De geldende noodverordening is hier te vinden.


Verantwoordingsdocument
Het verantwoordingsdocument voor de gemeenteraad is bijgewerkt met de gebeurtenissen, besluiten en maatregelen van de maand september. Het verantwoordingsdocument wordt het best weergegeven op een laptop of desktop. Bekijk de laatste versie. Het document is ook als bijlage bij deze brief gevoegd.


Het beeld in de regio Zuid-Holland Zuid

In de tabel op de volgende pagina staan de cijfers over COVID-19 voor regio ZHZ per gemeente, vanaf het begin van de corona epidemie in maart 2020 tot nu. De cijfers in de kolom 'toename' gaan over de afgelopen week ten opzichte van de week ervoor.

Afbeelding 1


Ten opzichte van maandag 12 oktober is de stand van zaken op maandag 19 oktober als volgt:

Het cumulatief aantal positief geteste personen is toegenomen van 5148* naar 6671 (+1523).

Het aantal overledenen is ten opzichte van vorige week toegenomen van 175 naar 184(+9).** Het gaat om 4 inwoners uit Dordrecht, 3 uit de Hoeksche waard, 1 uit Papendrecht en 1 uit Zwijndrecht.


* Het aantal van 5148 vorige week is intussen gecorrigeerd tot 5190.

** Afgelopen vrijdag waren er 182 overledenen bekend; ten opzichte van vrijdag is er 1 inwoner uit de Hoeksche Waard en 1 uit Papendrecht bij gekomen.

Het aantal mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis is niet meer in tabel 1 opgenomen, omdat deze gegevens niet meer aan de GGD worden doorgegeven. Ziekenhuisopnames zijn wel bekend bij het RCPS Zuidwest-Nederland.

NB. Mededeling van de GGD: Sinds 14 oktober kan iedereen die bij de GGD getest is zijn/haar positieve uitslag online inzien. Bij een paar GGD'en – waaronder ZHZ - is gebleken dat het systeem in de eerste dagen (na 14 oktober) niet goed heeft gewerkt. Hierdoor zijn 375 positief geteste personen uit de regio ZHZ niet in het overzicht van de GGD en van het RIVM verwerkt. Het bron- en contactonderzoek is voor een aantal mensen later opgestart dan wenselijk. De GGD ZHZ is bezig met een inhaalslag voor wat betreft het uitvoeren van de bron- en contactonderzoeken.

Monitor OCD

Vrijdag 16 oktober heeft Onderzoekcentrum Drechtsteden voor de 10 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid de 8e monitor van de impact van de corona epidemie uitgebracht. Deze versie gaat dieper in op het thema: jongeren in de regio Zuid-Holland Zuid.

Het OCD baseert de informatie onder meer op gesprekken met meer dan 20 professionals en andere betrokkenen (jongeren, jongerenwerkers en maatschappelijk werkers, directeuren van scholen, arbeidsmarktspecialisten en mensen van de provincie en uit het bedrijfsleven). U vindt de monitor hier.


Het beeld in Papendrecht


Er is een open brief van de burgemeester gepubliceerd in de Klaroen en een filmpje voor jongeren gemaakt. Beide initiatieven zijn bedoeld om de inwoners te steunen bij de extra maatregelen die recent zijn genomen.


Brief sportverenigingen
Uit naam van wethouder Pieter Paans hebben sportverenigingen deze week een brief ontvangen waarin de regels op het gebied van sport nog eens kort zijn vermeld. Daarin is ook weer de hulp van de kant van de gemeente en een persoonlijk gesprek met de wethouder aangeboden, mocht daar behoefte aan zijn.
Bekeken wordt nu of een soortgelijke brief ook naar andere doelgroepen wordt gestuurd.


Evenementen

Het Sinterklaascomité heeft ervoor gekozen dit jaar geen activiteiten te organiseren. Ook de afsluiting van 75 jaar bevrijding gaat helaas niet door.


Gesprek horeca-ondernemers
Wethouder Pieter Paans heeft deze en vorige week meermaals overleg gevoerd met diverse horeca ondernemers. Hij heeft gesproken met restauranteigenaren en uitbaters van overige horecazaken om na te gaan hoe zij deze periode en de meest recente maatregelen beleven. Ook is besproken welke mogelijkheden zij en de gemeente zien om van de komende periode na de verplichte sluiting een zo werkbaar mogelijke situatie te maken. Onder andere de behoefte en mogelijkheden voor winterterrassen is hierbij ter sprake gekomen.


Het gemeentelijk accountmanagement, de bedrijvencontactfunctionarissen, hebben doorlopend contact met ondernemers in Papendrecht. Ondernemers weten hen ook prima te vinden als zij vragen hebben of ideeën willen bespreken.


Handhaving

Vrijdagmiddag en -avond en zaterdagavond is er door de boa's gecontroleerd op de nieuwe noodverordening. De jongerenlocaties zijn bezocht maar bijzonderheden zijn niet geconstateerd. Waar jongeren werden aangetroffen zijn gesprekken gevoerd over de nieuwe regels.


Op winkelcentrum De Meent is controle uitgevoerd op verkoop van alcohol na 20.00 uur. Tijdens de controle is een groep van 9 jongeren aangesproken omdat ze in groepsverband bij elkaar stonden.


Op Nieuwland Parq op Alblasserdams grondgebied is tijdens de surveillance geconstateerd dat er een illegaal feest gaande was. Er is assistentie opgevraagd bij de politie. Deze hebben het feest beëindigd en 21 proces-verbalen uitgeschreven.


Wij vertrouwen erop u hiermee weer voldoende over de lokale en regionale situatie te hebben geïnformeerd.


Hoogachtend,

Burgemeester en wethouder van Papendrecht,

de secretaris, de burgemeester,Afbeelding 2

Afbeelding 3





J.M. Ansems A.J. Moerkerke