Regels voor eigenaren of begeleiders van een hond of honden

Voor het uitlaten van honden gelden regels om de overlast van honden(poep) te beperken. Het algemeen uitgangspunt is ‘hond aanlijnen en poep opruimen’. Hierop zijn twee uitzonderingen, te weten: uitrenterreinen (poep opruimen mag, hoeft niet) en verboden-voor-hondenterreinen (speelterreintjes en trapveldjes). Het naleven van de regels vermindert de grootste ergernis in Papendrecht, draagt bij aan een prettige woonomgeving en is vriendelijker voor het milieu.

Verantwoordelijkheid van de eigenaar of begeleider

Als eigenaar of begeleider van de hond bent u in beginsel aansprakelijk voor het gedrag van de hond. Dit staat in artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek. De eigenaar/begeleider moet ervoor zorgen dat zijn hond geen overlast, schade of gevaar oplevert voor de omgeving. Dit geldt ook op de uitrenterreinen waar honden los mogen lopen.

Hondenpoep zorgt, net als zwerfvuil, voor een vies straatbeeld. Bovendien is hondenpoep niet alleen vies en onhygiënisch, het is in bepaalde gevallen ook een risico voor de gezondheid van mens en dier. Honden snuffelen graag aan poep van andere honden. Die poep is vaak een bron van infectie. Zo kunnen honden last krijgen van wormen. Spelende kinderen kunnen besmet raken met wormen wanneer zij met hondenpoep in aanraking komen. Een infectie met de wormen kan leiden tot griepachtige klachten.  Daarom: ruim de poep van uw hond op. Als het enigszins kan ook op plekken waar geen opruimplicht is.

In de dierenwinkel zijn diverse modellen schepjes/grijpers te koop waarmee de poep kan worden opgeschept en meegedragen naar een prullenbak of naar huis.

Het is niet verplicht voor eigenaren of begeleiders van honden om hondenpoepzakjes bij zich te hebben. In geheel Papendrecht (met uitzondering van de uitrenterreinen) is de eigenaar/begeleider echter wel verplicht om de hondenpoep op te ruimen, dus raadzaam is het wel. U kunt de hondenpoepzakjes verkrijgen bij de dierenspeciaalzaak.

Uitrenterreinen en verboden-voor-honden-terreinen

Verspreid over Papendrecht staan rode en blauwe bordjes met de afbeelding van een hond. Ook is een kaart van Papendrecht gemaakt met een overzicht van uitrenterreinen (blauw gemarkeerd) en verboden-voor-hondenterreinen (rood gemarkeerd). Wij werken aan een nieuwe versie en verwachten dat die eind 2023 verschijnt.

Veel gebieden, maar niet alle, zijn begrensd door een hekje, water of groen. Degene die een hond uitlaat, blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van de hond en zijn omgeving. Op sommige uitrenplekken maar ook op andere locaties staan bankjes. Op dit moment zijn er geen plannen om bankjes bij te plaatsen dan wel te verplaatsen.

Over de uitrenterreinen (of losloopgebieden) en verboden-voor-honden terreinen is voorafgaand aan de vaststelling van het nieuwe beleid uitgebreid gecommuniceerd. Veel inwoners hebben een bijdrage geleverd aan het aanwijzen van de locaties en deze zijn inmiddels door een collegebesluit vastgelegd.

Opmerkingen en suggesties over de uitrenterreinen en de verboden-voor-hondenterreinen kunt u indienen via "meldingen of vragen over uw woon- of leefomgeving"

Verantwoordelijkheid van de gemeente

De gemeente heeft buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst. Zij hebben als taak te controleren of de regels nageleefd worden. Indien nodig kunnen zij handhavend optreden door officiële waarschuwingen dan wel boetes op te leggen. Daarnaast kunnen ook politieagenten handhavend optreden.

Er staan afvalbakken die speciaal voor hondenpoep bestemd zijn. Deze zijn afgesloten met een klep (zie foto). Overigens is het ook toegestaan de poep in een gewone prullenbak te deponeren.Extra afvalbakken worden geplaatst op drukbezochte locaties. De gemeente kiest de locaties zodanig, dat de afvalbakken voor omwonenden zo min mogelijk stankoverlast veroorzaken. De bakken worden minimaal 1 x per week geleegd. De wijkteams houden dit zelf in de gaten en legen zo nodig vaker.

Openbare gazons worden momenteel ongeveer 2 keer per maand gemaaid. Dat geldt niet voor zogenoemd 'extensief' gras (gras dat een beetje mag verwilderen). De maaifrequentie voor uitrenplekken met extensief gras is verhoogd van 3-6 keer per jaar naar 1 keer per maand. In de winterperiode gebruikt de gemeente een hondenpoepzuiger. In de zomer wordt regelmatig gemaaid en is een poepzuiger niet nodig.

Melden

Zodra de gemeente een melding krijgt van kapot glas, vernieling of andere misstanden wordt hier zo snel mogelijk op gereageerd.Dit geldt ook voor overlast door honden(poep)en of andere ongeregeldheden in de openbare ruimte.

Meldpunt Openbare Ruimte

Wetgeving

De volgende wet- en regelgeving is van toepassing: