Vergunningen en toezicht

Meer informatie over de verantwoordelijkheid voor het milieu.

In Nederland is de verantwoordelijkheid voor het milieu verdeeld over verschillende overheden. Deze overheden heten dan 'bevoegd gezag' voor het onderwerp waar ze verantwoordelijk voor zijn. Lees hier de verdeling met betrekking tot de situatie bij DuPont/Chemours