5G

Het mobiele netwerk van de toekomst om altijd en overal bereikbaar te zijn. Niet alleen om thuis te kunnen werken en contact met vrienden en familie te onderhouden, maar ook voor zorg op afstand en bereikbaarheid van hulpdiensten.

Het belang van een goed werkend mobiel netwerk is dus groot. Dat is extra zichtbaar wanneer we vanwege een crisissituatie als corona afhankelijk zijn van digitaal contact. Pas dan realiseren we ons hoe belangrijk het is om altijd en overal bereikbaar te zijn. Daarom hebben we ook in de toekomst een snel en stabiel mobiel netwerk nodig: het 5G-netwerk.

Waarom 5G?

Het is misschien lastig voor te stellen dat 5G nodig is, maar het gebruik van mobiele toepassingen neemt enorm toe. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, verkeer en veiligheid. Denk aan sensoren om de gezondheid van zieke mensen overal te monitoren zodat direct actie ondernomen kan worden als er iets aan de hand is. Ook kan draadloos contact tussen verkeer, verkeerslichten, openbaar vervoer en parkeerplaatsen zorgen voor een betere doorstroming en toegankelijkheid van Papendrecht.

Het huidige 4G-netwerk is niet geschikt voor de enorme toename van mobiel dataverkeer. Om overbelasting en slechte bereikbaarheid te voorkomen werken telecombedrijven aan het nieuwe veel snellere 5G-netwerk. Door de stabiele en betrouwbare 5G-verbinding heeft u geen last meer van slecht bereik, bijvoorbeeld tijdens drukbezochte evenementen of in buitengebieden.

5G in Papendrecht

In Papendrecht is een goede infrastructuur (waaronder 5G) noodzakelijk om optimale bereikbaarheid te bieden aan bewoners en bedrijven. Daarom wordt de tijd genomen voor de aanleg voor het 5G-netwerk. Niet alleen omdat we Papendrecht technisch gereed moeten maken voor het nieuwe netwerk, maar ook omdat we het zorgvuldig willen aanpakken. De veiligheid en gezondheid van de bewoners van Papendrecht staat altijd voorop.

5G en gezondheid

We zien en begrijpen de zorgen van inwoners over gezondheid en privacy en bekijken het daarom stap voor stap. Wij volgen de wetenschappelijke ontwikkelingen en onderzoeken op de voet en nemen de adviezen van nationale en internationale onderzoeksinstituten over. Voorlopig laten deze onderzoeken zien dat er geen reden is om aan te nemen dat 5G schadelijk is voor de volksgezondheid. Alle (5G)-antennes die in Papendrecht worden geplaatst voldoen aan de internationale voorschriften. 

Meer informatie hierover leest u op het kennisplatform ElektroMagnetische Velden en de website van het RIVM

5G en privacy

Met de komst van 5G is het mogelijk dat bedrijven en bewoners meer data gaan creëren. Daarom is het extra belangrijk om zorgvuldig om te gaan met deze data. De overheid creëert, waar nodig, spelregels voor de opslag en gebruik van gegevens door bedrijven. Voor het mobiele netwerk zelf zijn al duidelijke regels, die gelden ook voor een nieuw 5G-netwerk.

Wat kunt u zelf doen om uw gegevens te beschermen?

Als bewoner of ondernemer van Papendrecht heeft u ook de verantwoordelijkheid zorgvuldig om te gaan met uw en andermans gegevens. Denk aan goede wachtwoorden, de veiligheidssoftware van uw computer of laptop, en let op welke gegevens u online deelt met anderen. Informatie over privacy kunt u vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Antennebeleid in Papendrecht

Telecombedrijven maken zoveel mogelijk gebruik van bestaande antennes die eventueel vervangen worden door antennes die ook geschikt zijn voor 5G.  Maar om het netwerk dekkend en dus betrouwbaar te kunnen maken, zijn op sommige locaties in Papendrecht meer zendmasten en antennes nodig. Papendrecht stelt momenteel een antennebeleid op om onnodige antenneplaatsingen te voorkomen, bijvoorbeeld door telecombedrijven te bewegen om dezelfde mast te gebruiken. Het beleid is er ook op gericht te voorzien in de toenemende behoefte van mobiele data van bewoners en bedrijven. Een actueel overzicht van alle antennes is te vinden op het Antenneregister.

Veelgestelde vragen
5G in Papendrecht 

Wat is de planning van 5G in Papendrecht?

Sinds juni 2020 zijn telecomoperators begonnen met de landelijke uitrol van 5G in Papendrecht. Daarna wordt het 5G-netwerk stap voor stap gebouwd. De 5G frequenties zijn echter nog niet in gebruik. Een aantal telecombedrijven biedt nu al 5G aan. Dat gaat om een toepassing van de 5G-technologie in de huidige 4G-frequentiebanden en bestaande antennes.

Hoe gaat de gemeente om met mensen die bezwaren hebben tegen de komst van 5G?

We nemen de bezwaren van bewoners serieus en vinden aandacht voor dit onderwerp dan ook erg belangrijk. We blijven in gesprek met bewoners en proberen zoveel mogelijk duidelijkheid en informatie te bieden over 5G. Sommige bewoners maken zich zorgen over het effect van 5G-straling op hun gezondheid. We houden (inter)nationale onderzoeken over 5G en de invloed op onze gezondheid goed in de gaten en werken samen met de GGD.

Worden er nu al 5G-antennes in Papendrecht geplaatst?

Een deel van de bestaande antennes is of wordt vervangen voor antennes die ook geschikt zijn voor 5G. Voor deze locaties is al een vergunning gegeven voor de 'oude' (bestaande) antennes. Het kan ook gaan om kleine antennes waar geen vergunning voor nodig is.

Wat is het verschil tussen zendmast en antennes?

Zendmasten zijn palen van meer dan 5 meter waaraan antennes zijn bevestigd. Antennes zijn de apparaten die aan de zendmast hangen en signalen zenden. Antennes kunnen ook geplaatst worden op bijvoorbeeld gebouwen. Omdat deze antennes kleiner zijn dan 5 meter, is hiervoor ook geen omgevingsvergunning nodig.

Waar komen de zendmasten en antennes te staan in Papendrecht?

Telecombedrijven maken zoveel mogelijk gebruik van bestaande antennes. Maar om het netwerk dekkend en dus betrouwbaar te kunnen houden, zijn op sommige locaties in Papendrecht meer zendmasten en antennes nodig. Het Antennebeleid wordt vastgesteld om onnodige antenneplaatsingen te voorkomen, maar ook om te voorzien in de toenemende behoefte van mobiele data van bewoners en bedrijven. Via een jaarlijks plaatsingsplangesprek moeten alle telecomaanbieders tegelijk de zendmasten en antennes op gemeentelijk gebied overzichtelijk maken. Wij, als gemeente, kunnen dan in het geval van gewenst gebruik van gemeentelijk vastgoed wel of geen akkoord geven op de plaatsing. Een overzicht van alle antennes is te vinden op de site van het Antenneregister.

Hoeveel zendmasten en antennes komen erbij in Papendrecht door 5G?

5G gaat gebruik maken van nieuwe en bestaande antennes. Maar om het netwerk dekkend en dus betrouwbaar te kunnen maken, zijn op sommige locaties in Papendrecht meer zendmasten en antennes nodig. Monet, de brancheorganisatie van telecomproviders, verwacht dat de komende jaren het aantal zendmasten in Nederland met 10 procent stijgt. Het is nog niet bekend hoeveel kleinere antennes nodig zijn.

Waar worden de nieuwe zendmasten en antennes geplaatst in Papendrecht?

Het is op dit moment nog onduidelijk waar de nieuwe zendmasten en antennes komen. Dat hangt af dekking en benodigde capaciteit. De gemeente wil samen met de telecomaanbieders een jaarlijks plaatsingsplan maken voor de zendmasten en antennes en dit plan communiceren naar bewoners. Op particuliere eigendommen bepalen de eigenaren van een gebouw of er een antenne komt.

Waarom zijn bewoners niet geïnformeerd over de plaatsing van een antenne?

De plaatsing van een antenne op een gebouw wordt altijd overlegd met de eigenaar, bewoners of huurders van het gebouw volgens een zogenaamde instemmingsprocedure. Er hoeft geen vergunning aangevraagd te worden voor antennes als deze 5 meter of lager zijn. In dat geval moet in ieder geval de eigenaar toestemming verlenen. Daarnaast moeten deze antennes voldoen aan regels die vastgesteld zijn in het antenneconvenant.

Hoe dien ik een bezwaar in tegen de komst van een antenne in mijn omgeving?

Of u een bezwaar kunt indienen tegen de komst van een antenne hangt af van de situatie. De antenne is 5 meter of lager en wordt geplaatst op een woning van een particulier, een appartementencomplex, woningcorporatie of bedrijf. In dit geval wordt de plaatsing bepaald door de eigenaar volgens een zogenaamde instemmingsprocedure. De gemeente werkt in principe mee met de plaatsing van antennes op gemeentelijke gebouwen. Hiervoor kunt u geen bezwaar indienen. Voor een antenne hoger dan 5 meter vanaf de voet, is een vergunning nodig. U kunt bezwaar maken tegen deze vergunning.Alle antennes die geplaatst worden moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het Antennebureau houdt dit goed in de gaten. Als u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met het Antennebureau.

Gezondheid

Is 5G schadelijk voor mijn gezondheid?

Alle 5G-antennes moeten, net als 2G-, 3G- en 4G-antennes, voldoen aan de internationale regels voor de maximale sterkte van de straling. Agentschap Telecom houdt er toezicht op dat er geen plekken zijn waar de stralingsnormen worden overschreden. We houden (inter)nationale onderzoeken naar 5G en de invloed op gezondheid goed in de gaten. Ook volgen we de analyse van de gevolgen van 5G die elders in het land door gemeenten en GGD samen worden uitgevoerd. De resultaten hiervan verwerken we in ons antennebeleid. De voorlopige conclusie is dat als we ons houden aan deze voorschriften er geen reden is om aan te nemen dat 5G schadelijk is voor de volksgezondheid.

Op internet is informatie te vinden van wetenschappers die waarschuwen over de mogelijke gevolgen van 5G. Hoe zit dat precies?

We zijn op de hoogte van deze informatie. Ook bij de komst van UMTS en 3G werden soortgelijke berichten gedeeld. Er zijn op internet veel berichten te vinden over onderzoeken die niet zorgvuldig en niet op een wetenschappelijk juiste manier uitgevoerd zijn. Wetenschappelijk goed onderbouwde informatie is bijvoorbeeld te vinden op de website van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden. We volgen de discussie over veiligheid, privacy en gezondheid. De conclusie is dat er tot nu toe geen overtuigend bewijs is dat 5G schadelijk is voor de gezondheid. Wees kritisch met het delen van deze berichten met anderen, en check altijd de betrouwbaarheid van een bron. Veel berichtgeving rondom 5G is gebaseerd op onjuiste of niet wetenschappelijk onderbouwde informatie.

Wordt er onderzoek gedaan naar gevolgen op de gezondheid?

Ja, verschillende internationale en nationale gerenommeerde onderzoeksinstituten als de World Health Organization (WHO), het RIVM, de Gezondheidsraad en ZonMW doen onderzoek naar de hoeveelheid mobiele straling. De gemeente Papendrecht volgt de adviezen van deze instanties. De voorlopige conclusie is dat er met de huidige regels voor straling geen reden is om aan te nemen dat 5G schadelijk is voor de volksgezondheid. De Gezondheidsraad heeft diezelfde conclusie getrokken. Wel wordt geadviseerd om onderzoek te blijven doen

Waar vind ik meer informatie over gezondheid en 5G?

•    Onafhankelijke informatie over mogelijke gezondheidsrisico’s van bestaande en nieuwe mobiele communicatietechnologie, wordt verstrekt door het Kennisplatform Elektromagnetische Velden.
•    Het Agentschap Telecom voert metingen uit bij de huidige testopstellingen van 5G-antennes. De metingen vindt u terug op de website van het Antennebureau. Het Antennebureau is het voorlichtingsbureau van de Rijksoverheid over antennes voor draadloze en mobiele communicatie.

Technisch

Wat is het verschil met glasvezel, 5G en andere netwerken? 

Glasvezelkabels vormen de digitale snelweg onder de grond die antennes, computers en andere apparaten op hoge snelheid met het internet verbindt. Zonder glasvezel kunnen een draadloos netwerk als WIFI en mobiele netwerken zoals 4G en 5G niet goed functioneren. Het grootste verschil met 4G is de snelheid: 5G is veel sneller dan 4G. Daarnaast is de verbinding erg stabiel en betrouwbaar.

Blijven de huidige netwerken nog wel bestaan?

Het 4G-netwerk blijft voorlopig bestaan. Dat geldt ook voor het C2000 netwerk van de hulpdiensten zoals politie, brandweer en ambulance. 2G zal grotendeels verdwijnen. Enkele telecombedrijven willen 3G ook uiteindelijk niet meer gebruiken.

Wat is het verschil tussen zendmast en antennes?

Zendmasten zijn palen van meer dan 5 meter waaraan antennes zijn bevestigd. Antennes zijn de apparaten die aan de zendmast hangen en signalen zenden. Antennes kunnen ook geplaatst worden op bijvoorbeeld gebouwen. Omdat deze antennes kleiner zijn dan 5 meter, is hiervoor ook geen omgevingsvergunning nodig. Over deze vergunningsvrije antennes maken de rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG) extra afspraken met de telecom-operators. Die afspraken zijn hier te zien.

Hoe zit het met de verschillende netwerken als ik naar het buitenland ga?

In het buitenland maakt u gebruik van het mobiele netwerk van een andere provider. Het hangt van het land en de provider af of u dan beschikt over 5G.

Beveiliging van gegevens

Welke gevolgen heeft 5G voor mijn privacy?


Wat doet de gemeente?
Met de komst van 5G creëren en gebruiken bewoners en bedrijven nog meer data. Daarom is het extra belangrijk om zorgvuldig om te gaan met gegevens. De overheid moet, waar nodig, spelregels creëren voor de opslag en gebruik van gegevens door bedrijven. Voor het netwerk zelf zijn al duidelijke regels, die gelden ook voor een nieuw 5G-netwerk.

Wat kunt u zelf doen?
Ga slim om met uw gegevens. Denk aan goede wachtwoorden, de veiligheidssoftware van bijvoorbeeld uw computer of telefoon en let op welke gegevens u online deelt. Informatie over privacy kunt u vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zijn mijn gegevens wel voldoende beveiligd via 5G?

Met de komst van 5G is het mogelijk dat u meer data genereert. Daarom is de beveiliging van netwerken extra belangrijk. De Rijksoverheid, AIVD en telecomproviders hebben afspraken gemaakt over extra veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van gegevens te bewaken. 

5G voor mij

Wat zijn de voordelen van 5G?

Een stabiele en betrouwbare verbinding zorgt ervoor dat u altijd en overal bereik heeft. Ook tijdens drukbezochte evenementen of in gebieden waar weinig mensen wonen. Dankzij de hoge snelheid van het mobiele netwerk kunt u onderweg probleemloos films streamen, gamen, videochatten zonder vertraging of werken. En dat niet alleen. Het gebruik van mobiele applicaties neemt enorm toe. Dat zijn veel nieuwe toepassingen op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, verkeer en veiligheid. Denk aan verkeersstromen die automatisch worden omgeleid als een ambulance onderweg is. Of sensoren om de gezondheid van zieke mensen in de gaten te houden zodat direct actie ondernomen kan worden als er iets aan de hand is. En informatie van stoplichten, openbaar vervoer en parkeerplaatsen zorgen voor een beter doorstroming en toegankelijkheid van Papendrecht.

Kost het meer geld om gebruik te maken van het 5G-netwerk?

De telecomaanbieders zijn verantwoordelijk voor de aanleg van het mobiele netwerk. Het is mogelijk dat zij extra kosten berekenen voor 5G-abonnementen. Ook heb je een telefoon of ander apparaat nodig dat geschikt is voor 5G.

Kan ik 5G weigeren?

U bent niet verplicht om gebruik te maken van het 5G-netwerk als het beschikbaar is. Het is altijd mogelijk om uw mobiele dataverkeer via andere bestaande netwerken zoals 3G of 4G te laten verlopen.

Moet ik een nieuwe telefoon of computer kopen?

Om gebruik te maken van 5G heeft u een telefoon of ander apparaat nodig dat 5G technisch ondersteunt. Veel bestaande mobiele telefoons en andere apparaten ondersteunen 5G nog niet, maar sinds 2020 zijn onder andere 5G-telefoons op de markt.

Algemeen

Wat is 5G?

5G staat voor vijfde generatie mobiele netwerken. Het is de opvolger van het huidige 4G-netwerk, dat bijvoorbeeld gebruikt wordt om te bellen en internetten met uw mobiele telefoon. Omdat er veel meer gebruik wordt gemaakt van mobiel internet, is 4G in de toekomst niet meer voldoende. Het 5G-netwerk moet de groeiende vraag van consumenten en bedrijven naar meer en snellere mobiele toepassingen opvangen.

Waarom 5G?

Het mobiele dataverbruik neemt enorm toe. Het huidige 4G-netwerk is over een paar jaar ‘vol’ en dan is 5G nodig om al het mobiele dataverbruik te kunnen ondersteunen. Om overbelasting van het netwerk en problemen die ontstaan door slechte verbindingen te voorkomen, bouwen we aan het nieuwe, snellere 5G-netwerk. Door de stabiele en betrouwbare 5G-verbinding heeft u geen last meer van slecht bereik, bijvoorbeeld tijdens drukbezochte evenementen of in buitengebieden.

Moet Nederland overgaan op 5G?

Ja, het Europees Parlement verplicht lidstaten, waaronder Nederland, om supersnel 5G-internet mogelijk te maken. In 2020 moest in ieder land het eerste deel van het 5G-netwerk beschikbaar zijn. Naast de verplichting van het Europees Parlement is ook de toename van mobiele data door mensen en bedrijven een belangrijke reden voor het invoeren van 5G. 

Wat is de planning van 5G?

Nederland heeft zoals afgesproken binnen de EU voor 30 juni 2020 de eerste frequenties (700-, 1400- en 2100 MHz frequenties) aan de telecomaanbieders geveild. In 2022 volgt een veiling voor de 3,5 Gigahertz-frequentie. Daarna volgt mogelijk nog de 26 GHz-frequentie. De telecombedrijven kopen de mobiele frequenties en zijn vervolgens verantwoordelijk voor het bouwen van het netwerk en plaatsen van de benodigde zendmasten en antennes. Het bouwen van het netwerk verloopt in fases en start in 2020. De verwachting is dat de meeste Nederlanders vanaf 2020 gebruik kunnen maken van 5G. Actuele informatie over de veiling van frequenties is te vinden op de website van de Rijksoverheid

Er zijn telecomaanbieders die al 5G aanbieden. Hoe zit dat precies?

De meeste operators zijn begonnen met het uitrollen van het 5G netwerk, of bieden de 5G techniek aan via hun 4G frequenties. Om gebruik te maken van het 5G netwerk hebben gebruikers een telefoon nodig die het netwerk ondersteunt. De snelheid ligt iets hoger dan bij 4G.

Zijn er al nadelen of negatieve effecten bekend van 5G?

Sommige mensen zijn bezorgd over de effecten van elektromagnetische straling. Alle 5G-antennes moeten voldoen aan de internationale regels voor straling. Zolang de stralingsnormen niet worden overschreden is er geen reden om aan te nemen dat 5G schadelijk is voor de volksgezondheid. Agentschap Telecom heeft aangetoond dat er geen plekken in Nederland zijn waar de stralingsnormen overschreden worden. De Rijksoverheid en de Gezondheidsraad houden de onderzoeken over elektromagnetische straling van antennes en de effecten voor de gezondheid van mens, plant en dier goed in de gaten.

Zijn andere landen betrokken bij ons 5G-netwerk?

Het 5G-netwerk wordt aangelegd door nationale en internationale bedrijven als KPN, Vodafone, Ziggo en T-Mobile. Leveranciers van 5G-apparatuur kunnen ook internationale bedrijven zijn, zoals Ericsson, Nokia en Huawei. Elk bedrijf moet zich aan de Europese en Nederlandse wetgeving houden.

Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen over 5G? Mail dan naar info@papendrecht.nl.