Overlast bedrijfsactiviteiten

U kunt een klacht indienen bij de Omgevingsdienst als u overlast heeft van bepaalde activiteiten van een bedrijf. Dit kan een geluidsklacht of geurklacht zijn of het kan gaan om overlast van andere milieubedreigende activiteiten. De Omgevingsdienst zal ter plaatse een onderzoek uitvoeren. Als dat nodig is zal bestuursrechtelijk of strafrechtelijk worden opgetreden. Dit kan betekenen dat een bedrijf maatregelen moet nemen om de overlast te voorkomen.

Overlast door een bedrijf

Uw kunt melding doen via de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid of u kunt uw klacht telefonisch melden via het telefoonnummer 0888 333 555. De Klachtenlijn is 24 uur per dag bereikbaar.

Overlast door een particulier

Overlast die ontstaat door particulieren, bijvoorbeeld van buren, valt niet onder het takenpakket van de Omgevingsdienst. Hiervoor kunt u contact opnemen met de politie.