Meldpunt radicalisering

Radicalisering en polarisatie
De gemeente Papendrecht zet in op het voorkomen van problemen als gevolg van radicalisering en polarisatie, met als doel om onze open en vrije samenleving te beschermen tegen angst en verdeeldheid. We willen kwetsbare groepen beschermen, steeds de verbinding zoeken en de dialoog aangaan en waar nodig inzetten op risico’s.

Meldpunt radicalisering
Het meldpunt radicalisering is voor inwoners en professionals met vragen of zorgen over individuele gevallen waarin mogelijk sprake is van een radicaliseringsproces. U kunt contact opnemen met de gemeente via 14078 of via veiligheid@papendrecht.nl