Aansprakelijkstelling van de gemeente

Vindt u dat u schade heeft geleden als gevolg van gemeentelijk handelen? Of door gebreken in het onderhoud van bijvoorbeeld wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken, etc.? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Als blijkt dat de gemeente aansprakelijk is, vergoedt zij uw kosten. Een schade moet zo snel mogelijk en binnen 2 maanden bij de gemeente gemeld worden.

Direct online regelen

Stel aansprakelijk door gebruik te maken van het webformulier aansprakelijkstelling

Of schrijf een brief naar: Gemeente Papendrecht/schade, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht

Wat moet u meesturen:

  • een bewijs van de opgelopen schade
  • een verklaring van het voorval (bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk: een proces-verbaal van de politie)
  • foto's
  • eventueel een getuigenverklaring

Afhandeling

Na ontvangst van alle stukken, beoordelen wij of de gemeente aansprakelijk is voor de opgelopen schade. Als het nodig is sturen wij uw aansprakelijkstelling door naar de verzekeraar van de gemeente.
Wij doen ons uiterste best om uw aansprakelijkstelling binnen 3 maanden af te handelen. Soms is meer tijd nodig. In dat geval krijgt u bericht van ons.

Vragen

Heeft u vragen, bel dan het Juridisch Kenniscentrum van het Servicecentrum Drechtsteden. Het telefoonnummer is 078 770 8036.