Duurzaamheidslening

Het budget was op, maar er is weer nieuw budget beschikbaar. U kunt dus weer een aanvraag indienen.

Heeft u een eigen huis en wilt u energie besparen? De gemeente Papendrecht heeft een Duurzaamheidslening beschikbaar gesteld voor haar inwoners. Met de lening maakt de gemeente Papendrecht het makkelijker voor inwoners om voor energiebesparende producten of duurzaam energieopwekkende maatregelen te kiezen. Woningeigenaren kunnen minimaal €2.500,- en maximaal €25.000,- lenen. Met deze lening kunnen woningeigenaren energiebesparende maatregelen aan hun woning financieren. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn zonnepanelen, een warmtepomp, HR++ glas of het isoleren van dak en spouwmuren. Met deze maatregelen gaat uw energierekening omlaag, krijgt u meer wooncomfort en bovendien gaat de CO2 uitstoot omlaag.

 

Voor wie is het?

U kunt een Duurzaamheidslening aanvragen als:
•    u de eigenaar bent van de woning en ook in deze woning woont.
•    deze woning in Papendrecht staat.
•    deze woning een bestaande woning is.
•    u (of uw mede-aanvrager) jonger dan 76 jaar bent (is)
•    de werkzaamheden waarvoor u de Duurzaamheidslening aanvraagt uitsluitend door een erkend installateur of aannemer worden uitgevoerd.

Hoe werkt het?

De gemeente biedt via de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) de Duurzaamheidslening aan. Met de Duurzaamheidslening kan een woningeigenaar bij SVn geld lenen uit een speciaal fonds om de eigen woning energiezuinig te maken. Hiermee dalen de energielasten en wordt het wooncomfort vergroot. Daarnaast helpt het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in de gemeente.
De Duurzaamheidslening heeft een looptijd van 10 jaar voor bedragen tot € 7.500,- en een looptijd van 15 jaar voor grotere bedragen. De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000. De actuele rente is terug te vinden op https://svn.nl/rente. De rente staat gedurende de gehele looptijd vast.
De gemeente stelt een verordening op die de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Duurzaamheidslening vastlegt. Deze voorwaarden zijn onder andere: de doelgroep, de hoofdsom van de lening en welke energiebesparende maatregelen in aanmerking komen.

Aanvraag

Vraag hier de duurzaamheidslening aan. Houd uw DigiD bij de hand, deze heeft u nodig om de aanvraag in te dienen. Lukt het niet om de subsidie digitaal aan te vragen? Vraag dan het papieren aanvraagformulier aan via het contactformulier of telefonisch via 14 078.
Bij de aanvraag voor uw lening stuurt u (digitaal) mee: 

  • de offertes (verplicht)
  • het maatwerkadvies (optioneel)
  • de verstrekte vergunning in het geval deze nodig is voor de te nemen maatregelen (optioneel)
  • het geregistreerde energielabel (optioneel)
Behandeling van de aanvraag

De gemeente behandelt de binnengekomen aanvraag. Het proces van aanvragen gaat als volgt:
•    De gemeente controleert uw aanvraag aan de hand van de Verordening Duurzaamheidslening gemeente Papendrecht. U ontvangt daarna een toewijzings- of afwijzingsbrief
•    Als u een toewijzingsbrief krijgt, kunt u de Duurzaamheidslening digitaal aanvragen bij SVn
•    Op de website www.svn.nl dient u de aanvraag digitaal in. Hiervoor heeft u de toewijzingsbrief van de gemeente nodig
•    De toewijzing is 8 weken geldig. U moet de Duurzaamheidslening daarom binnen 8 weken na ontvangst van de brief aanvragen
•    In het vak <Vul uw woonplaats> in tikt u Papendrecht en daarna klikt u op 'Bekijk leningen'
•    Kies dan voor het thema Duurzaam maken en klik op het digitale aanvraagstraat van de Duurzaamheidslening. U moet hier de ontvangen toewijzingsbrief bijvoegen.
•    SVn voert onder andere een financiële controle uit om te bepalen of u een Duurzaamheidslening kunt krijgen. SVn bepaalt ook de definitieve hoogte van de Duurzaamheidslening.
•    SVn verstrekt en verzorgt de administratie van uw Duurzaamheidslening
•    Het beschikbare budget is beperkt. Als het beschikbare budget op is, wijzen wij uw aanvraag af.
•    De aanvragen handelen wij op datum van binnenkomst af.

Beslissing op uw aanvraag

U krijgt binnen 8 weken na de dag waarop u de aanvraag bij de gemeente heeft ingediend, antwoord van ons. Voor de procedure en beslistermijnen van SVn, verwijzen we u graag door naar hun website. (https://www.svn.nl/lening/Papendrecht/svn-persoonlijke-lening/17240)
Let op: wij nemen alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling. Als u een aanvraag indient die niet alle gegevens bevat om de aanvraag te kunnen beoordelen, geven wij u maximaal 4 weken de tijd om de aanvraag volledig te maken.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacqueline Kweekel via telefoonnummer 14 078

Verduurzamen met een kleinere portemonnee

De Rijksoverheid heeft het ook voor mensen met een kleinere portemonnee mogelijk gemaakt om te verduurzamen. Dit kan via een duurzaamheidslening bij het Nationaal Warmtefonds. Deze is beschikbaar voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot €45.014 per jaar. Vanaf 1 november kan deze lening worden aangevraagd met 0% rente. Meer informatie hierover kunt u vinden via onderstaande link.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/09/14/geen-rente-voor-mensen-met-kleinere-portemonnee-die-huis-willen-verduurzamen

Let op: De duurzaamheidslening bij het Nationaal Warmtefonds loopt niet via de gemeente Papendrecht en is een andere soort lening dan de Duurzaamheidslening van de gemeente Papendrecht zelf.
​​​​