Duurzaamheidsdashboard Papendrecht

Gemeente Papendrecht werkt op verschillende thema's aan een duurzamer Papendrecht. Deze thema's zijn:

  1. De inclusieve energietransitie 
  2. Een klimaatbestendig Papendrecht 
  3. Circulair grondstoffengebruik

Met het duurzaamheidsdashboard laten we de effecten van het (duurzaamheids)beleid op de leefomgeving van Papendrecht zien.

Op een eenvoudige manier kunt u de voortgang op de verschillende duurzaamheidsthema's volgen.

Klik op de volgende button om het dashboard te openen:

duurzaamheidsdashboard