Transitievisie Warmte 2021

In het Klimaatakkoord van 2019 is afgesproken dat alle Nederlandse woningen en gebouwen aardgasvrij moeten zijn in 2050. Nu klinkt 2050 nog behoorlijk ver weg. Tegelijkertijd is de overstap naar een aardgasvrije gemeente een aardige klus. Zo moet 20% van alle woningen al aardgasvrij zijn in 2030. In opdracht van de overheid hebben we als gemeente onderzocht wat er in de plaats kan komen van het aardgas.

In de Transitievisie Warmte (TVW) geven we een uitgebreid overzicht van alle mogelijkheden en de planning. Daarbij staan betaalbaarheid en betrokkenheid voorop. Op deze pagina kunt u de Transitievisie Warmte downloaden.

Afbeelding Transitievisie Warmte 2021

Lees hier de publieksvriendelijke samenvatting van de Transitievisie Warmte 2021. 

Lees hier de volledige Transitievisie Warmte 2021

Lees hier de Bijlagen Transitievisie Warmte 2021