Uitrit aanleggen

U heeft een vergunning nodig als u de weg als uitweg wilt gebruiken door een verlaging van het trottoir aan te brengen of de bestaande uitweg wilt veranderen.

Aanvragen

U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via de website van het Omgevingsloket Online. Dit geldt voor particulieren en bedrijven. U kunt op Omgevingsloket online ook volgen wat de stand van zaken van uw aanvraag is.

Meesturen

Bij uw aanvraag stuurt u een foto mee van de bestaande situatie en een foto of schets waarop u aangeeft waar u de uitrit wilt hebben met de maten erbij.

Kosten

De kosten voor de omgevingsvergunning bedragen € 367,62 (prijs 2023). Wanneer uw aanvraag wordt afgewezen, dan wordt een bedrag van €177,00 in rekening gebracht.

Daarnaast worden er kosten in rekening gebracht voor het aanleggen van de uitrit. Deze kosten verschillen per situatie. Wij sturen u hiervoor 2 aparte rekeningen.

Afhandeling

Binnen 8 weken na uw aanvraag ontvangt u bericht van ons.