Bouwen en verbouwen

Omgevingsvergunning

Gaat u bouwen, verbouwen of renoveren? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. In sommige gevallen mag u zonder omgevingsvergunning bouwen. Bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud of het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van de woning.  Op deze pagina leest u wanneer u een omgevingsvergunning nodig heeft en hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt.

Vergunningvrij bouwen

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. In een aantal gevallen mag u vergunningvrij bouwen. Via de Vergunningcheck van het Omgevingsloket Online kunt u uitzoeken of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw werkzaamheden. Ook kunt u via de website van de Rijksoverheid diverse folders over vergunningvrije activiteiten raadplegen.

Vergunningvrij bouwen of verbouwen betekent dat u niet bent gebonden aan de regels van het bestemmingsplan, de gemeentelijke bouwverordening en de gemeentelijke welstandseisen. De regels van het Bouwbesluit blijven wel altijd voor u gelden. Dit betekent bijvoorbeeld dat het bouwwerk of de verbouwing moet voldoen aan eisen van constructieve veiligheid en brandveiligheid.

In de Welstandsnota Papendrecht zijn welstandscriteria opgenomen.

Vooroverleg

Wanneer u plannen heeft om te gaan bouwen of verbouwen, terwijl u nog niet zeker weet of uw plan(nen) haalbaar zijn, dan is het mogelijk om op basis van eenvoudige tekeningen en gegevens een principe-uitspraak te vragen. Bij het vooroverleg toetst de gemeente uw schetsplan of conceptaanvraag aan een aantal kritische succesfactoren. Welke dat zijn hangt af van de omvang (meervoudigheid en complexiteit) van uw plan(nen) en van de door u ingediende tekeningen en gegevens.Op deze manier is het mogelijk om er, zonder al te hoge kosten, achter te komen of uw plan(nen) haalbaar zijn. Pas na het vooroverleg vraagt u de omgevingsvergunning aan.

Meer informatie Vooroverleg omgevingsvergunning

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de soort aanvraag die u doet en de bouwsom. U vindt de kosten terug in de Legesverordening.

Verordeningen en Beleidsregels

Aanvraag

U controleert met de vergunningscheck via het Omgevingsloket online of u een vergunning nodig heeft. U kunt daarna direct online een omgevingsvergunning aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Voor ingewikkelde aanvragen adviseren wij u om informatie bij de aannemer te vragen.

Omgevingsloket online

Meesturen

In uw aanvraag geeft u uitgebreide informatie over de bouwwerkzaamheden die u gaat uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de maten van een huis of de kleuren van stenen die gebruikt gaan worden. Daarnaast stuurt u verschillende bijlagen mee met uw aanvraag. Welke bijlagen u moet meesturen is afhankelijk van de aanvraag die u doet. Na het doorlopen van uw aanvraag wordt precies aangegeven welke bijlagen vereist zijn.

Afhandelen

U krijgt binnen 8 weken antwoord van de gemeente als u een eenvoudige aanvraag doet. Deze termijn mogen wij eenmaal met 6 weken verlengen. Bij een ingewikkelde aanvraag krijgt u binnen 6 maanden antwoord van ons. Ook deze termijn mogen wij eenmaal met 6 weken verlengen.

Starten van de werkzaamheden

Na bekendmaking van de beschikking kan een belanghebbende (dit is een ander dan uzelf) bezwaar of beroep indienen. Dit kan tot 6 weken na de genomen beslissing. Dit bezwaar of beroep kan invloed hebben op de vergunning die wij aan u hebben afgegeven. Wij adviseren u om te wachten met uitvoeren van de werkzaamheden tot deze 6 weken voorbij zijn. U bent verplicht om te wachten tot de bezwaar- of beroeptermijn voorbij is als u de werkzaamheden niet meer ongedaan kunt maken. Hierbij denkt u bijvoorbeeld aan kappen van bomen of sloop.

Bekendmakingen

U kunt alle aanvragen om een omgevingsvergunning en besluiten vinden op onze website. U kijkt bij onderaan bij actueel en vervolgens aan de linkerkant bij bekendmakingen. Ook worden alle aanvragen en besluiten gepubliceerd in het weekblad "Het Papendrechts Nieuwsblad".

Gemeentenieuws Bekendmakingen