Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit is een term die we gebruiken om de rijkdom van de natuur aan te duiden. Het gaat om de grote verscheidenheid aan dieren, planten, leefgebieden en genen. Biodiversiteit zorgt door de interactie met omgevingsfactoren voor ecosystemen waarin organismen kunnen leven, zoals bijvoorbeeld de mens.
We kunnen niet overleven zonder de natuur en toch beschouwen we natuur vaak als iets vanzelfsprekends.

Biodiversiteit

 

Waarom is biodiversiteit belangrijk?

Biodiversiteit is van cruciaal belang voor talloze menselijke activiteiten. Veel voedsel kunnen we alleen maar produceren dankzij een vruchtbare bodem, zuiver water en bijen die planten en bomen bestuiven. Bomen en planten zuiveren de lucht door zuurstof te produceren en verontreinigende stoffen op te nemen.
Onze klerenkasten hangen vol natuurlijke stoffen zoals katoen, wol en zijde. De natuur voorziet ons ook van hout en andere materialen voor gebouwen en meubilair.
Veel geneesmiddelen, zoals aspirine, zijn van natuurlijke oorsprong. Daarnaast herbergen ecosystemen zoals het regenwoud en koraalriffen nog onbekende stoffen die wel eens van onschatbare, levensreddende betekenis zouden kunnen zijn.
De helft van de kooldioxide die we uitstoten wordt door de natuur geabsorbeerd. Deze 'koolstofputten' spelen een grote rol bij het afremmen van klimaatverandering.
Koraalriffen en mangrovebossen zijn een buffer tegen stormen en tsunami’s. Drasland kan als een spons overtollig water absorberen en zo overstromingen voorkomen.
Prachtige natuurgebieden trekken talloze bezoekers aan en geven de lokale bevolking zo een bron van inkomsten.
Veel mensen genieten in hun vrije tijd van de schoonheid van de natuur. In sommige culturen hebben bepaalde plaatsen en soorten zelfs een spirituele betekenis.

Maar toch wordt de biodiversiteit wereldwijd bedreigd. Planten en dieren sterven uit, vooral als gevolg van menselijk handelen. En alle biodiversiteit die verloren gaat, komt nooit meer terug.
Verlies aan biodiversiteit betekent niet alleen dat er zeldzame planten- en diersoorten verdwijnen. Het leidt ertoe dat volledige ecosystemen minder produceren en kwetsbaarder worden voor invloeden van buitenaf. Visbestanden kunnen instorten, de bodem kan onvruchtbaar worden en bijenvolkeren kunnen verdwijnen. De natuur geeft ons allerlei dingen gratis, maar ieder jaar wordt het minder. Economen schatten dat verlies wereldwijd op zo'n 50 miljard euro per jaar.

Daarom moeten we de natuur beschermen. En dat kunnen we alleen samen.

De gemeente Papendrecht zet ook in op het herstel van biodiversiteit, zoals dit najaar bij het (her)planten van diverse bomen in de groenstrook aan de noordwestelijke zijde tussen de Witte Brug en de rotonde Veerweg- Burgemeester Keizerweg en in het grasveld bij het kruispunt Burgemeester Keijzerweg – Molenlaan.

Hieronder leest u hier meer over: 

 

(Her)plant bomen Veerweg

De gemeente gaat dit najaar 85 bomen (her)planten langs de Veerweg.

Waar komen de bomen?

De bomen komen voornamelijk in de groenstrook aan de noordwestelijke zijde tussen de Witte Brug en de rotonde Veerweg- Burgemeester Keizerweg. De plattegrond beplantingsplan vindt u onderaan deze tekst.

Voordelen van bomen

Zowel inwoners als de gemeente willen dat Papendrecht groen blijft of zelfs groener wordt. Bomen zijn belangrijk, ze verfraaien niet alleen onze omgeving, maar dragen op allerlei manieren bij aan een prettiger en gezonder leefklimaat. Doordat ze zuurstof produceren, CO² opnemen en fijnstof afvangen, verbeteren ze de luchtkwaliteit. Maar naast schonere lucht zorgen ze ook voor wateropvang, verkoeling en biodiversiteit. Verder voelen mensen zich gelukkiger in een groene woonomgeving.

Welke soorten komen er?

We planten vooral soorten aan die passen bij de natuur in de Alblasserwaard. Boomsoorten die hier van nature groeien, zoals de wilg en de els, zijn van groot belang voor de dieren die hier leven. Omdat ze vaak meer voedsel bieden, voldoen ze beter aan de wensen van de dieren uit deze omgeving.
De Veerweg is één van de oudste wegen van Papendrecht en vormt van oudsher de verbindingsweg met de Alblasserwaard. In het ontwerp hebben wij rekening gehouden met deze historische functie van de Veerweg.  

Planning

De werkzaamheden Veerweg starten naar verwachting eind oktober en worden in november afgerond.

Beplantingsplannen:

Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4

 

Bomen nabij busstation Wipmolen


De gemeente gaat komende winter een aantal bomen planten aan de voorzijde van een aantal woningen nabij het busstation in de Wipmolen.

Wat is de bedoeling?

De bestaande bomen blijven. Ter hoogte van de huisnummers 10 tot en met 38 en achter de bushaltes komen 16 nieuwe Anna Paulowna bomen. Op bijgevoegde tekening ziet u de locatie.

Functie van de extra bomen

Ook als gemeente spelen we in op de gevolgen van klimaatverandering. Het is een gegeven dat de temperatuur in stedelijke gebieden enkele graden hoger is dan in meer landelijke gebieden. Door extra bomen te planten en de leefomgeving daarmee voor te bereiden op het toenemend aantal hoosbuien en hittegolven, verbeteren we de woonomgeving.

Voordelen van meer bomen

Bomen hebben de mooie eigenschap om CO² op te nemen en zuurstof af te geven. Bovendien vangen ze fijnstof af. Daarnaast verdampen ze water via de huidmondjes in de bladeren. Dit tempert de buitentemperatuur. En natuurlijk geeft de schaduw van bomen op warme dagen heerlijke verkoeling en schaduw voorkomt ook opwarming van de leefomgeving.
Al met al beïnvloeden de Anna Paulownabomen het stadsklimaat dus heel positief.

Eigenschappen van de nieuwe bomen

In het vroege voorjaar – nog voordat de bladeren gaan uitlopen - verschijnen geurende, licht paars/blauwe bloemen. De geur van de bloemen doet denken aan vanille. Vanwege de vele nectar is de boom ook een prima drachtplant: bijen vinden voedsel in de bloemen van deze boom.

Planning

De werkzaamheden starten naar verwachting eind oktober en worden in november afgerond.

Beplantingsplan:

Bijlage 1