Biodiversiteit?

  • Biodiversiteit

    Biodiversiteit

  • Wat is biodiversiteit?

    03 september 2020

    Biodiversiteit is een term die we gebruiken om de rijkdom van de natuur aan te duiden. Het gaat om de grote verscheidenheid aan dieren, planten, leefgebieden en genen. Biodiversiteit zorgt door de interactie met omgevingsfactoren voor ecosystemen waarin organismen kunnen leven, zoals bijvoorbeeld de mens.
    We kunnen niet overleven zonder de natuur en toch beschouwen we natuur vaak als iets vanzelfsprekends.