Nieuwsberichten

10 augustus 2022: 9 sollicitanten voor burgemeesterschap Papendrecht

Voor het burgemeesterschap van Papendrecht hebben 9 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting per 15 februari 2023 in functie treden.

De sollicitanten – 4 vrouwen en 5 mannen – variëren in de leeftijd van 36 tot en met 62 jaar. Van de 9 sollicitanten hebben 6 sollicitanten een achtergrond als (oud) wethouder, danwel (oud) raadslid. De overige sollicitanten komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

Smit zal de komende periode de dossiers compleet maken, onder meer door referenties op te vragen, en voert daarna gesprekken met een aantal sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie, een afvaardiging van de gemeenteraad, over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal vervolgens twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

De vacature is ontstaan nadat Aart-Jan Moerkerke met ingang van 7 juni 2021 is benoemd tot de nieuwe burgemeester van de gemeente Moerdijk. Begin juli 2022 is de procedure voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester van start gegaan. Waarnemend burgemeester Annemiek Jetten blijft op haar post tot het moment dat de nieuwe kroonbenoemde burgemeester in functie treedt.

 

21 juli 2022: Solliciteer! En word de nieuwe burgemeester van Papendrecht!

De zoektocht naar de beste burgemeester van Papendrecht is reeds begonnen. Van 11 juli tot en met 8 augustus kan er gesolliciteerd worden naar deze mooie en voor Papendrecht zo enorm belangrijke functie. 

Op www.papendrecht.nl/burgemeester staat de profielschets en de link naar de vacature. In de profielschets staat beschreven naar wat voor burgemeester we op zoek zijn en worden de taken en rollen toegelicht. 

Verdere procedure

Na de sluitingsdatum van 8 augustus volgt er een periode van gesprekken met een selectie van de kandidaten, waarna de beste kandidaat wordt gekozen in een besloten vergadering. Na deze besloten vergadering, die plaats zal vinden op 15 november, vindt aansluitend de openbare vergadering plaats waarin de beoogde nieuwe burgemeester voorgedragen wordt aan de Commissaris van de Koning. De uiteindelijke benoeming van de nieuwe burgemeester vindt naar alle waarschijnlijk plaats begin 2023.

Denk jij de beste burgemeester van Papendrecht te zijn, solliciteer dan voor 8 augustus!

 

4 juli 2022: Profielschets voor de nieuwe burgemeester is opgesteld

 Een eerste stap in de zoektocht naar de beste burgemeester van Papendrecht startte in mei. Voor het opstellen van de profielschets is aan inwoners, lokale ondernemers en maatschappelijke partners gevraagd om hierover mee te denken. Aan de hand van een vragenlijst kon iedereen dit voorjaar aangeven wat voor eigenschappen de nieuwe burgemeester moet hebben en op welke onderwerpen de nieuwe burgemeester zich moet richten.  

Profielschets opgemaakt

Aan de hand van de ruim 400 reacties die binnen zijn gekomen is een profielschets opgesteld. In de profielschets staat wat voor burgemeester we zoeken, en worden de taken en rollen van de nieuwe burgemeester -en wat deze persoon moet kunnen- beschreven.  

Vacature vanaf 11 juli opengesteld

In een speciale raadsvergadering op 5 juli om 19.30 wordt de profielschets, in bijzijn van de commissaris van de Koning vastgesteld door de raad. U kunt de raadsvergadering live volgen in de raadszaal of via https://raad.papendrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Papendrecht-1/2022/5-juli/19:30.

Hierna kan de Commissaris van de Koning de vacature openstellen. De vacature voor de nieuwe burgemeester van Papendrecht wordt op 11 juli in de Staatscourant gepubliceerd. Na de sluitingsdatum van 8 augustus volgt een periode van gesprekken met een selectie van de kandidaten.