Procedure nieuwe burgemeester voor Papendrecht

De zoektocht naar de nieuwe burgemeester van Papendrecht is begonnen. Na het vertrek van burgemeester Aart-Jan Moerkerke in juni 2021 is besloten de procedure te starten na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

De gemeente heeft u - via een online enquête - gevraagd mee te denken over wat voor nieuwe burgemeester we nodig hebben. Wat past bij Papendrecht? Welke kwaliteiten en eigenschappen moet hij/zij hebben om onze gemeente te besturen? Dit kon tot uiterlijk 1 juni. Met behulp van de antwoorden wordt nu gewerkt aan een profielschets.

Planning

Nadat de profielschets gemaakt is kan het solliciteren bijna beginnen! De planning ziet er als volgt uit:
•    Juni 2022: verslag van resultaten van enquête verwerken in profielschets
•    5 juli: vaststellen profielschets burgemeester in de gemeenteraad
•    Juli: vacature in Staatscourant
•    September: sollicitatiegesprekken met commissaris van de Koning
•    Oktober: sollicitatiegesprekken met vertrouwenscommissie Papendrecht
•    Medio november: aanbeveling kandidaat door gemeenteraad
•    Eind 2022: aanbeveling voor benoeming aan de minister
•    Begin 2023: installatie en beëdiging nieuwe burgemeester