Aanmaning en dwangbevel gemeentelijke belastingen

U ontvangt een aanmaning als u de aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt. Als u ook de aanmaning niet betaalt, ontvangt u een dwangbevel.

De aanmaning en het dwangebevel

Aanmaning

U krijgt een aanmaning gemeentelijke belastingen als u de aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt. Het bedrag van de aanmaning bestaat uit het verschuldigde belastingbedrag en de aanmaningkosten.

 • U betaalt € 7,- extra als het belastingbedrag lager is dan € 454,-.
 • U betaalt € 16,- extra bij belastingbedragen vanaf € 454,-.

Dwangbevel

U krijgt een dwangbevel als u ook de aanmaning niet betaalt. De aanmaning is een herinnering om een aanslag gemeentelijke belastingen te betalen. Het bedrag van het dwangbevel bestaat uit het verschuldigde belastingbedrag, de aanmaningkosten en dwangbevelkosten. De berekening van de kosten ronden wij naar beneden af en is als volgt:

 • Het bedrag van de belastingschuld deelt u door 45,
 • u vermenigvuldigt dit bedrag met 4 en
 • telt daar 38 bij op.

Voorbeeld dwangbevel

U heeft een belastingschuld van € 423,67 (naar beneden afgerond = € 423,-).

 • € 423,- : € 45,- = € 9,40 (naar beneden afronden = € 9,-)
 • € 9,- x € 4,- = € 36,-
 • € 36,- + € 38,- = € 74,-

De kosten die u betaalt voor het dwangbevel zijn in dit voorbeeld € 74,-

U betaalt dan totaal € 423,67 + € 7,- + € 74,- = € 504,67.

Een aanmaning of dwangbevel betalen

De aanmaning betaalt u binnen 14 dagen na de dagtekening. Als u de aanmaning niet of niet op tijd betaalt, krijgt u een dwangbevel. U betaalt het dwangbevel binnen 2 dagen na dagtekening van het dwangbevel.

U kunt de aanmaning of het dwangbevel betalen:

 • zelf overmaken: u maakt het bedrag over op IBAN: NL03BNGH0285038389, op naam van Gemeente Papendrecht/Gemeentebelastingen. U doet dit met eigen overschrijvingsformulieren of via internetbankieren. Vergeet hierbij niet het aanslagnummer bij de omschrijving te vermelden!
 • aan de balie: Let op: U kunt alleen pinnen!
Betalingstermijn mogelijk?

Nee, u kunt het dwangbevel niet in termijnen betalen. U kunt wel om een betalingsregeling vragen. U betaalt dan in maximaal 3 termijnen van één maand het bedrag af.

Beslaglegging

De gemeente heeft extra invorderingsmogelijkheden om het verschuldigde bedrag bij u te innen. Als u na het dwangbevel het totaalbedrag niet direct overmaakt, kan de gemeente beslag leggen op:

 • uw maandelijkse inkomsten,
 • uw bankrekening, of
 • uw roerende zaken zoals uw inboedel of auto

Van de beslaglegging stelt de belastingdeurwaarder van de gemeente een proces verbaal op.