WOZ-waarde en VvE-reserve

In de media verschijnen berichten dat gemeenten mogelijk de WOZ-waarde van appartementen niet correct hebben bepaald. Dit heeft te maken met de wijze waarop de Vereniging van Eigenaars (VvE)-reserve wordt betrokken in de waardebepaling. Dit naar aanleiding van gerechtelijke uitspraken.

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) voert namens uw gemeente de WOZ-waardering uit. GBD stuurt namens de gemeente alle appartementseigenaren tussen 26 februari en 29 februari een brief waarin zij hierover worden geïnformeerd.

Op dit moment onderzoekt GBD nog de gevolgen van deze uitspraken voor de WOZ-waarde.

Tegen de WOZ-waarde kan uiteraard bezwaar worden gemaakt. GBD vraagt de eigenaren nog geen bezwaar te (laten) maken. Uiterlijk 28 maart a.s. krijgen de eigenaren van appartementen schriftelijk bericht over de uitkomsten van het onderzoek. Dat is twee weken vóór het verstrijken van de bezwaartermijn. Deze eigenaren weten dan de specifieke gevolgen voor de WOZ-waarde van hun appartement.

Meer informatie over gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde.