Kijk mee bij de waardevaststelling WOZ van uw woning

Huiseigenaren worden in de gelegenheid gesteld de gegevens van de woning waarin ze zelf wonen te controleren voordat de definitieve WOZ-waarde wordt vastgesteld. Op deze manier wil de gemeente de dienstverlening aan de inwoners verbeteren.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Jaarlijks wordt de waarde op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) opnieuw vastgesteld. Deze waarde is de basis voor de onroerende zaakbelasting (OZB), het eigenwoningforfait (inkomstenbelasting) en de waterschapsbelasting. De uitvoering van de gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ is opgedragen aan Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden. U kunt inzien of de gebruikte gegevens voor de waardebepaling juist zijn. U dient hiervoor met uw DigiD in te loggen in ‘Uw belastingdossier’.  Als u bent ingelogd kies dan voor het waarde- en woonlastenoverzicht 2018 van uw woning. Hier vindt u de WOZ-waarde voor 2018. In het overzicht ziet u de objectkenmerken van uw woning zoals de grootte, grondoppervlakte en eventuele dakkapellen en bijgebouwen. Deze gegevens zijn vastgelegd in de gemeentelijke administratie. Ook de toestand van het onderhoud is, indien bekend, daarin vastgelegd.

Gegevens worden zorgvuldig verzameld

Bij het verzamelen van de gegevens neemt de gemeente de grootste zorgvuldigheid in acht. Toch is het mogelijk dat de gegevens niet juist zijn. Bijvoorbeeld doordat de staat van onderhoud anders is dan door de gemeente is vastgelegd. Dit kan leiden tot een onjuiste vaststelling van de WOZ‑waarde.

Gegevens niet juist volgens u?

Als u van mening bent dat de gemeente van onjuiste gegevens is uitgegaan, kunt u reageren. Dit doet u door middel van het invullen van het digitale ‘Reactieformulier WOZ-waarde’. Dit formulier vindt u in ‘Uw belastingdossier’.

MijnOverheid

Wilt u de aanslag gemeentelijke belastingen digitaal in uw berichtenbox van Mijn Overheid ontvangen, meld u zich dan aan op de website Mijn Overheid  en kies voor activeren. Onder Organisaties Berichtenbox kiest u voor Samenwerkingsverbanden en vinkt u Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden aan. Als u ervoor kiest de aanslag digitaal te ontvangen, dan krijgt u niet langer een aanslag op papier.