Geautomatiseerde kwijtschelding

Geautomatiseerde kwijtschelding kan worden verleend voor de gemeentelijke belastingaanslag Afvalstoffenheffing. Als u voor geautomatiseerde kwijtschelding in aanmerking komt hoeft u geen kwijtscheldingsformulier in te vullen als u een aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt. Op het aanslagbiljet vermelden wij welke belastingaanslagen zijn kwijtgescholden. U hoeft zelf niets te doen. U hoeft de door ons vermelde belasting in het betreffende jaar niet te betalen.

U komt in aanmerking voor geautomatiseerde kwijtschelding als u al eerder kwijtschelding heeft aangevraagd en ook heeft gekregen. Ook heeft u toestemming verleend om een geautomatiseerde toets uit te laten voeren. Als bij de toets blijkt dat u voldoet aan het vastgestelde normbedrag dan komt u in aanmerking voor geautomatiseerde kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. De geautomatiseerde toets houdt in dat uw inkomen en vermogen worden vergeleken met het voor u van toepassing zijnde vastgestelde normbedrag. Als u een motorvoertuig bezit kan het zijn dat u niet in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Voor het uitvoeren van de geautomatiseerde toets werken wij samen met de Belastingdienst, het Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen (UWV) en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). De daadwerkelijke toets wordt uitgevoerd door het Inlichtingenbureau. Dit is een stichting die in 2001 is opgericht door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het doel van deze stichting is om gegevensuitwisseling tussen overheidsinstanties, onder strikte voorwaarden mogelijk te maken. Als tijdens deze toets blijkt dat u voldoet aan het vastgestelde normbedrag, komt u in aanmerking voor geautomatiseerde kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

U kunt geautomatiseerde kwijtschelding zelf niet aanvragen. Wanneer u al eerder kwijtschelding heeft aangevraagd en gekregen en u heeft toestemming verleend voor het geautomatiseerd toetsen van het recht op kwijtschelding van belastingen, zorgen wij ervoor dat de toets tijdig voor u wordt uitgevoerd.

Hoe weet ik of ik al toestemming heb verleend voor het uitvoeren van de geautomatiseerde toets?

Wij hebben een vraag op het kwijtscheldingformulier opgenomen waarbij u toestemming geeft voor deze geautomatiseerde toets. Wij registreren dit in onze administratie en mocht het nodig zijn dan vragen wij u dit opnieuw.

Als ik niet voor geautomatiseerde kwijtschelding in aanmerking kom, hoor ik daar dan van?

Wanneer u niet in aanmerking komt voor geautomatiseerde kwijtschelding dan krijgt u schriftelijk bericht. Ook melden we u waarom u niet voor geautomatiseerde kwijtschelding in aanmerking komt. Bijvoorbeeld als uw inkomen te hoog is of als uw vermogen meer is dan het vastgestelde normbedrag. Het kan dat, op het moment dat de toets om uw rechten vast te stellen werd uitgevoerd, niet alle gegevens in bezit waren bij diverse instanties. Ook dan kunt u geen geautomatiseerde kwijtschelding krijgen. U kunt het dan nog steeds zelf aanvragen met het kwijtscheldingsformulier.

U kunt geen bezwaar aantekenen. De uitkomst van de geautomatiseerde toetsing wil niet zeggen dat u geen recht heeft op kwijtschelding. Het geeft aan dat het recht op kwijtschelding door ons niet op geautomatiseerde wijze is vast te stellen. U heeft wel de mogelijkheid en het recht om een kwijtscheldingsformulier in te vullen op het moment dat u een aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt. Op basis daarvan komt u misschien wel in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. U verzoekt om kwijtschelding door een kwijtscheldingsverzoek in te dienen middels het formulier ‘Aanvraag Kwijtschelding’ (pdf 186 kB) af te drukken, in te vullen en te versturen naar:

Gemeente Papendrecht
T.a.v. Gemeentebelastingen
Postbus 11
3350 AA Papendrecht