Asielopvang

Opvang minderjarige vluchtelingen in Papendrecht - vanaf eind maart 2023

Datum: deze informatie is bijgewerkt tot woensdag 8 februari 2023

Het is de bedoeling dat er in Papendrecht vanaf eind maart 2023 voor een periode van drie jaar (maximaal) 50 minderjarige vluchtelingen worden opgevangen. Ze zijn tussen 14 en 18 jaar en zijn zonder ouders of andere begeleiders in Nederland aangekomen om asiel aan te vragen. Deze opvang zal plaatsvinden in het gebouw aan de Seringenstraat 16 in Papendrecht. Dit gebouw is, en blijft, eigendom van de Rivas Zorggroep uit Gorinchem. 

De gemeente en het COA willen omwonenden en ondernemers en maatschappelijke organisaties in de buurt zo goed mogelijk informeren en waar mogelijk betrekken bij de opvang. Bij de opvang wordt daarom zoveel als mogelijk rekening houden met de belangen van de direct omwonenden en andere inwoners. Daarom organiseren de gemeente en het COA het volgende:

  • Een informatiebijeenkomst in november 2022 voor omwonenden en ondernemers en maatschappelijke organisaties in de buurt. Voor deze inloopbijeenkomst zijn persoonlijke uitnodigingen naar de buurt verstuurd.
  • Wanneer het gebouw aan de Seringenstraat 16 verbouwd is en eind maart 2023 gereed is voor de huisvesting van minderjarige asielzoekers, zullen wij dit tijdig en zorgvuldig vooraf aan omwonenden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen laten weten. En zullen wij het gebouw na de verbouwing ook openstellen voor de buurt en andere geïnteresseerden om er een kijkje te kunnen nemen.

 

Contact met de gemeente over deze asielopvang

Voor vragen aan de gemeente, belt u dan naar 14.078, of stuur een e-mail naar: asielopvang@papendrecht.nl.

Contact met het COA

  • Inwoners, ondernemers en andere betrokkenen kunnen vragen en reacties naar het COA sturen via het e-mailadres: info@coa.nl
  • Het COA is op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via hun telefonische informatielijn: 088 - 715.7000
  • Zodra de locatie aan de Seringenstraat 16 vanaf eind maart 2023 open gaat, zal het COA ook rechtstreeks op deze locatie bereikbaar zijn via telefoon en e-mail. Deze contactgegevens zullen we tegen die tijd ook bekend maken.