Poldermolen 8 (noodopvanglocatie)

Dinsdag 20 juni 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een bestuursovereenkomst te sluiten met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het doel van deze overeenkomst is dat het COA het voormalig politiebureau aan de Poldermolen 8 als noodopvanglocatie door het COA laat ontwikkelen en inrichten. De locatie zal voor de duur van 1,5 jaar plaats bieden aan maximaal 85 asielzoekers.

Voorafgaand aan het besluit

Gemeente Papendrecht liet op 7 juni 2023 omwonenden, omliggende scholen en bedrijven weten dat zij het voornemen had om een bestuursovereenkomst met COA aan te gaan. Ook is de concept-overeenkomst voorgelegd aan de gemeenteraad. Raadsleden konden tot 14 juni wensen en bedenkingen indienen. De raad heeft unaniem ingestemd met het voornemen tot de overeenkomst met het COA.

Inloopavond direct-omwonenden 21 juni

De gemeente nodigde direct-omwonenden uit voor een inloopavond. Deze vond plaats op 21 juni. Circa 70 personen bezochten de bijeenkomst en stelden hun vragen aan medewerkers van onder meer de gemeente, COA, Sterk Papendrecht en Vluchtelingenwerk. Ook burgemeester Margreet van Driel en wethouder Arno Janssen stonden mensen te woord.

Passende schaal voor Papendrecht

In september vorig jaar heeft het college uitgangspunten vastgesteld over de opvang van vluchtelingen. Eén van de uitgangspunten is dat de opvang en omvang van de groep vluchtelingen moet passen bij de schaal van de Papendrechtse gemeenschap en niet ten koste gaat van planologische ontwikkelingen en woonruimte voor bestaande en nieuwe woningzoekenden uit Papendrecht zelf.

Belangrijke voorwaarde vanuit het college is en blijft dat het aanpassen van het voormalig politiebureau voor deze bestemming minimale impact heeft op de gemeentelijke financiën. Dit betekent voor Poldermolen 8 dat de kosten voor de verbouwing en het beheer van de locatie voor rekening zijn van het COA.

Veelgestelde vragen en antwoorden over Poldermolen 8