Poldermolen 8 - locatie noodopvang COA

Het COA is juni 2023 met de gemeente een bestuursovereenkomst van 1,5 jaar aangegaan voor de noodopvang van 85 asielzoekers en/of statushouders.

Hiervoor is een verbouwing van het pand nodig. COA heeft hier opdracht voor gegeven. Helaas heeft de start van deze verbouwing in opdracht van COA vertraging opgelopen. De verwachting is dat uiterlijk begin februari het COA de bewoners kan ontvangen.  

Bewoners Poldermolen 8 
Samen met het COA is afgesproken dat de (bijna) 50 vluchtelingen die nu worden opgevangen in de crisisnoodopvang aan de Anthony Fokkerkade (boot) mogen verhuizen naar de noodopvang aan de Poldermolen 8. Zij verblijven al enige tijd in Papendrecht. Als gemeente zien we dat deze groep vluchtelingen elkaar en de gemeente ondertussen goed kennen, ze integreren in de samenleving en veroorzaken geen overlast. Het is zowel in het belang van de gemeenschap als van deze groep vluchtelingen dat zij deel uit gaan maken van de opvang op de Poldermolen.  

Woningbouw Poldermolen 8 
Projectontwikkelaar De Vries en Verburg is bezig om deze locatie voor te bereiden op woningbouw. Zij schatten daar circa 1,5 jaar voor nodig te hebben. Deze periode is al bij start van de huurovereenkomst tussen de ontwikkelaar en het COA (juli 2023) ingegaan. De laatste informatie over de woningbouwontwikkeling is te vinden op: www.papendrecht.nl/poldermolen8.   

Veelgestelde vragen en antwoorden over Poldermolen 8