Maatregelen na vechtpartij opvanglocatie Seringenstraat

Vrijdag 18 augustus vond een vechtpartij plaats tussen een aantal jonge vluchtelingen in de opvanglocatie aan de Seringenstraat. Uiteindelijk schakelde het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) de politie in. Er zijn geen arrestaties verricht, maar wel heeft het COA na het incident maatregelen genomen om de situatie op hun locatie weer onder controle te krijgen.

Maatregelen

Kort voor de vakantieperiode had de gemeente Papendrecht al haar zorgen geuit bij het locatiemanagement van het COA over het nakomen van de werkafspraken. De vechtpartij was directe aanleiding voor burgemeester Van Driel om enkele minderjarigen (tijdelijk) uit de locatie Seringenstraat te laten halen.

Spoedoverleg

Op verzoek van de burgemeester vond een spoedoverleg plaats met het alle betrokken partijen plaats, waaronder COA, politie, gemeente en Handhaving. Het gezamenlijk uitgangspunt is dat er binnen het gebouw aan de Seringenstraat weer een stabiele situatie ontstaat. Het COA heeft op zijn beurt vergaande maatregelen genomen die de stabiliteit op de locatie en in de omgeving ten goede moeten komen. Er is daarbij nadrukkelijk gevraagd om de gemeente tijdig te informeren over mogelijke spanningen. De gemeente heeft COA gewezen op de bestaande afspraken en bekijkt hoe Handhaving in samenwerking met politie preventief ingezet kan worden. 

Onderwijs

Verder kijkt de gemeente of het onderwijs voldoende aansluit bij leerbehoefte van de leerlingen. Daarnaast heeft de gemeente wederom het aanbod aan het COA gedaan om gebruik te maken van vrijwilligers vanuit maatschappelijke instellingen om de jongeren voldoende uitdaging te bieden in combinatie met huidige programma vanuit het COA. Daarvoor hebben zich al eerder vrijwilligers aangemeld.

Hoe nu verder?

De inzet van de politie op aangeven van het COA heeft veel onrust veroorzaakt in de buurt. Komende week organiseert het COA een omwonendenoverleg om de buurtbewoners hun zorgen te laten uiten en te horen hoe zij deze situatie hebben beleefd. Daarbij zullen ook vertegenwoordigers van de gemeente Papendrecht aanwezig zijn. Het reguliere wekelijkse overleg tussen COA en de gemeente wordt voortgezet en indien nodig vindt er eerder onderlinge afstemming tussen het COA, de politie en de gemeente. Het COA heeft niet alleen extra personeel, maar ook personeel met meer ervaring op de locatie ingezet. Wij zullen als gemeente de ingezette maatregelen door het COA nauwgezet monitoren en waar nodig ingrijpen.

Statement burgemeester Van Driel

"Ik ben geschrokken van het incident van het afgelopen weekend. Het heeft impact op alle betrokkenen. Zowel voor de direct omwonenden in de buurt en het betrokken personeel als voor de overige jonge vluchtelingen in de Seringstraat zelf. Het is echt jammer te horen dat de spanningen zo hoog zijn opgelopen, dat het tot een confrontatie heeft geleid. Daarom heb ik aangedrongen bij het COA op het nemen van adequate maatregelen. Naar mijn mening hebben ze dat nu gedaan en ik zal daar scherp op blijven, omdat we het gezamenlijke uiteindelijke doel hebben om een veilig thuis bieden aan deze jonge vluchtelingen."