Persbericht noodopvanglocatie Industrieweg/Anthony Fokkerweg (2 november 2022)

Persbericht (verstuurd op 15 november 2022)

Crisisnoodopvang voor vluchtelingen op schip aan kade bij Industrieweg voor maximaal 6 maanden

De gemeente Papendrecht heeft op 20 november 2022 direct omwonenden en enkele bedrijven aan de Industrieweg geïnformeerd over het besluit om vanaf 21 november een crisisnoodopvang te openen in de gemeente. Deze opvang die in opdracht van het Rijk plaatsvindt, duurt maximaal 6 maanden en vindt plaats op een schip aan een kade aan de Industrieweg, grenzend aan het terrein van GKN Fokker. GKN Fokker gebruikt deze kade om over het water vliegtuigonderdelen naar klanten te vervoeren. Het slaapschip biedt plaats aan maximaal 52 vluchtelingen. Deze opvang past binnen de uitgangspunten voor asielopvang die het college medio september jl. al naar buiten bracht. De opvang van deze beperkte groep vluchtelingen past bij de schaal van onze gemeenschap en gaat niet ten koste van woonruimte voor bestaande en nieuwe woningzoekenden uit Papendrecht zelf. Ook heeft deze crisisnood-opvang minimale impact op onze gemeentelijke financiën, omdat alle kosten vergoed worden door het Rijk.

Papendrecht vijfde gemeente met crisisnoodopvanglocatie binnen Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid  

Binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is Papendrecht de vijfde gemeente die een crisisnoodopvanglocatie ter beschikking stelt. Eerder openden de gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht en Hoeksche Waard al een dergelijke opvang. Hiermee voldoen wij aan de door het Rijk gestelde opdracht om overal in Nederland crisisnoodopvang te realiseren.

Gemeente erkentelijk met inzet vanuit GKN Fokker 

De gemeente over deze crisisnoodopvang: "Nederland kampt nog steeds met een crisis als het gaat om de opvang van asielzoekers en vluchtelingen. Dat heeft grote gevolgen voor alle betrokkenen. Om die reden nemen wij onze verantwoordelijkheid voor een tijdelijke crisisnoodopvanglocatie op dit schip. Met de directie van GKN Fokker hebben we vanuit de gemeente en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid goede afspraken kunnen maken. Daar zijn wij hen erkentelijk voor. Het laat ook zien hoe overheid en bedrijfsleven ook op dit thema prima kunnen samenwerken om resultaat te bereiken."
GKN Fokker was graag bereid mee te werken om de komst van dit schip naar de kade grenzend aan het Fokkerterrein mogelijk te maken. Dennis Laven financieel directeur GKN Fokker: "De opvang van vluchtelingen is een belangrijk thema en GKN Fokker is vanzelfsprekend bereid hier onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in te nemen en de gemeente Papendrecht te ondersteunen bij het inrichten van deze opvang. Wij zullen daarom tijdelijk onze logistiek aanpassen."