Achtergrondinformatie en relevante documenten

Verslag Omwonendenbijeenkomst Seringenstraat donderdag 24 augustus 2023

Datum         : donderdag 24 augustus 2023
Tijdsduur     : 17:00 -18:00 (met evt. uitloop)
Locatie        : Sportcentrum Papendrecht, Burgemeester Keijzerweg 110, Papendrecht

Aanwezigen

Kim Zuidema

COA

Locatiemanager Seringenstraat 16

Natascha Vuuren

COA

Manager Midden-Zuid

Caroline Ubachs

COA

Communicatieadviseur

 

 

 

Jesse Westerbeke

Gemeente Papendrecht

Projectleider AMV / MO

Nancy van Lith

Gemeente Papendrecht

Senior Communicatieadviseur

Michel Doornik

Gemeente Papendrecht

Communicatieadviseur projecten

 

 

 

Omwonenden

Circa 15 personen

(Contactgegevens genoteerd)

 

Verslag van de avond

Locatiemanager Kim Zuidema opent de vergadering en stelt haar collega's van het COA voor. Ze bedankt de aanwezigen voor hun komst en benadrukt dat ze de ontstane situatie na het vechtincident zeer vervelend vindt voor alle betrokkenen. Daarna stelt ze voor over te gaan tot het beantwoorden van vragen en de aanwezigen de ruimte te bieden hun zorgen te uiten over de ontstane situatie. Hieronder volgt een samenvatting van de besproken onderwerpen.

Extra inzet van personeel

Nadat duidelijk werd dat de situatie niet meer door het COA-personeel zelf kon worden opgelost, is de politie ingeschakeld. Die vrijdagavond was er direct overleg tussen het COA, burgemeester Van Driel en Hoofd van de Politie. Bezorgde buren zijn direct te woord gestaan. Zodra duidelijk werd wie de aanstichters waren, zijn deze amv-ers aanvankelijk naar een time-out verplaatst. Deze personen bleken al eerder voor onrust gezorgd te hebben op de locatie. Er is na de time-out periode besloten om drie jongeren niet meer terug te laten keren naar de Seringenstraat. Vanaf die vrijdagavond 18 augustus is tijdelijk extra ondersteunend personeel ingezet op de amv-locatie. Naast dat het erg vervelend was voor de buurt, had de vechtpartij ook voor de jongeren zelf een behoorlijke impact. Ook voor de jongeren die niet direct bij het gevecht betrokken waren. Samen met COA- en NIDOS-specialisten is er een plan gemaakt en ingezet om de rust onder de amv-ers te herstellen en hun ook duidelijk te maken wat het met de buurt doet.

Voorstellen vanuit de buurt 

Omwonenden geven aan dat zij zich voorafgaand aan het incident, zich al een tijd zorgen maken over het gedrag van sommige jonge vluchtelingen. Het gaat dan met name over hard praten na 22:00 uur op doordeweekse dagen, brutaal reageren als ze erop aangesproken worden, buiten slapen in de bosjes en op het dak. Omwonenden uiten ook hun zorgen over de relatie tussen beveiligers en de jongeren zelf; samen buiten roken dwingt volgens hen geen respect af. Vuil rondom het gebouw (waaronder peuken) wordt niet opgeruimd. Verder zijn er signalen over asociaal gedrag in de buurt bij lokale ondernemers. Het COA zegt toe om het vuil op en rondom het gebouw aan pakken. Tegelijkertijd benadrukken de omwonenden dat het niet alleen een COA-taak is, maar ook van de buurt en de gemeente Papendrecht. Hier werd de gemeente tijdens het overleg door de aanwezigen ook op aangesproken. Jongeren zijn al eerder gewezen op het veroorzaken van geluidsoverlast. Daar blijft aandacht voor om dat tot een minimum te beperken. 

"Tot het kwartje valt" 

Er zijn bij de omwonenden zorgen of de groep wel goed bij elkaar past. De afgelopen maanden wordt o.a. vanuit de kerk aan de Seringenstraat verschil in gedrag tussen jongeren van bepaalde afkomst opgemerkt. Omwonenden stellen voor om 'hardere' opvoedlijn in zetten 'tot het kwartje valt'. Het COA geeft aan dat in geval van jonge vluchtelingen deze aanpak niet de meest effectieve oplossing is, gezien de situatie die ze ontvlucht zijn. Verder geeft COA aan dat een amv-team ook moet groeien. Dat heeft tijd nodig. Ook nadat een incident heeft plaatsgevonden. Het leren omgaan met regels en grenzen is een wezenlijk onderdeel van de amv-methodiek, naast de omgang met andere culturen. Het COA neemt de signalen vanuit de buurt heel serieus en het extra ingezette personeel blijft zolang het nodig is.

Dagbesteding jongeren

Meerdere malen zijn er vanuit de buurt vragen gesteld over de dagbesteding van jongeren. “Of ze genoeg te doen hebben, zodat ze niet rond gaan hangen”.  Er is begrip voor dat het jongeren zijn. Er is de oproep om meer voor de jongeren te gaan organiseren, zowel voor de bewoners aan de Seringenstraat als voor andere jongeren in de gemeente. Gesuggereerd wordt om meer schooluren en meer activiteiten te hebben. Ook blijkt dat sommige bewoners graag zien dat er meer sturing komt op het gedrag van jongeren. De locatiemanager geeft aan dat de jongeren ook op dit gebied zeker begeleid worden, maar dat het hier jongens in de leeftijd van 14-18 jaar betreft. Jongeren van een andere cultuur die net als Nederlandse pubers moeten leren hoe je je gedraagt. Er zijn zorgen of de OV-training wel voldoende is, er zouden meer mogelijkheden tot sporten geboden moeten worden. Een direct omwonende geeft aan dat zijn zoon samen met een paar amv-jongens gezellig sport ondanks de taalbarrière. De locatiemanager geeft aan dat de zomervakantie bijna ten einde is en dat de jongeren daarna ook weer meer structuur hebben, net zoals alle pubers in Nederland. De locatiemanager gaat met de feedback over de activiteiten aan de slag. 

Straatcoaches en wekelijks overleg met politie en gemeente

Voor en tijdens de zomer zijn straatcoaches ingezet om de jongeren te helpen en ook om signalen uit de buurt op te pikken. De locatiemanager geeft aan dat het COA wekelijks overleg heeft met de politie en de gemeente om goed de vinger aan de pols te (blijven) houden en de jongeren vooral preventief te begeleiden. Ook staat ze in contact staan met handhaving en maakt zij met hun afspraken voor een bezoek aan de locatie. 

Vervolgafspraken

De locatiemanager heeft met de aanwezigen afgesproken om het telefoonnummer van de locatie per email te delen. Ze geeft aan dat ze graag feedback en klachten verneemt via dit nummer of per email. 
Er wordt ook informatie gedeeld in de kwartaalnieuwsbrief, waar geïnteresseerde mensen zich voor kunnen aanmelden. 

Meer informatie over asielopvang

Wilt u meer weten over de opvang van jonge vluchtelingen, dan verwijzen wij u naar de webpagina https://www.coa.nl/nl/locatie/papendrecht-seringenstraat. U kunt daarnaast informatie vinden op https://papendrecht.nl/asielopvang

Contact met de COA-locatie

Wilt u direct in contact komen met de locatie aan de Seringenstraat? Mail dan naar amvpapendrecht@coa.nl of bel de locatie via: 06-21611404

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de amv-opvang aan de Seringstraat? Meld u dan aan voor de kwartaalnieuwsbrief via: amvpapendrecht@coa.nl
 

Persbericht 7 juni 2023 - Voormalig politiebureau beoogd als noodopvanglocatie

PAPENDRECHT – Op 7 juni heeft de gemeente Papendrecht omwonenden, omliggende scholen en bedrijven laten weten dat zij een bestuursovereenkomst aan wil gaan met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het doel van deze overeenkomst is om het voormalig politiebureau aan de Poldermolen 8 als noodopvanglocatie door het COA te laten ontwikkelen. De locatie zal voor de duur van 1,5 jaar plaats bieden aan maximaal 85 asielzoekers. De concept-bestuursovereenkomst ligt vanaf vandaag voor wensen en bedenkingen voor aan de gemeenteraadsleden.  Na 14 juni zal het college haar definitieve besluit hierover nemen. De direct betrokkenen zijn uitgenodigd voor een inloopavond op 21 juni om hun vragen te stellen en informatie te krijgen. 

Passende schaal voor Papendrecht
In september vorig jaar heeft het college uitgangspunten vastgesteld met betrekking tot het opvangen van vluchtelingen. Ook voor deze ontwikkeling geldt dat de opvang van deze beperkte groep vluchtelingen moet passen bij de schaal van de Papendrechtse gemeenschap en niet ten koste gaat van planologische ontwikkelingen en woonruimte voor bestaande en nieuwe woningzoekenden uit Papendrecht zelf. Belangrijke voorwaarde vanuit het college is en blijft dat het aanpassen van het voormalig politiebureau voor deze bestemming minimale impact heeft op de gemeentelijke financiën. Dit betekent voor Poldermolen 8 dat de kosten voor de verbouwing en het beheer van de locatie voor rekening zijn van het COA.

Aanhoudende noodzaak tot opvanglocaties
Voorlopig houdt de problematiek rondom vluchtelingenopvang en de krapte op de woningmarkt aan. Burgemeester Van Driel: "Iedereen in Papendrecht telt en doet mee. Als college voelen wij niet alleen de wettelijke, maar ook de sociaal-maatschappelijk verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het gat dat dreigt te ontstaan in het aantal beschikbare opvangplekken. Dat geldt ook voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Voor deze doelgroep onderzoekt het college deze zomer of andere gebouwen aan de Poldermolen ingezet kunnen worden voor opvang van Oekraïners ter vervanging van de huidige opvanglocatie De Palm. 

Toekomstige aanvulling aan het woningaanbod 
Wethouder Janssen over de Poldermolen 8: "Vorig jaar is de locatie verkocht aan ontwikkelaar De Vries en Verburg. De ontwikkeltijd die zij nodig hebben voor nieuwbouw kan nu nuttig gebruikt worden met deze tijdelijke invulling als noodopvanglocatie door het COA." 

Omwonendenbrief update crisisnoodopvang 30 januari 2023

Lees hieronder de bewonersbrief die op 30 januari 2023 naar omwonenden is verstuurd: 

Beste heer, mevrouw,

Op dinsdag 15 november jl. hebben we u als omwonende geïnformeerd over de komst van het schip de MS Winston naar een kade aan de Industrieweg, waarop vanaf 21 november 2022 maximaal 52 vluchtelingen worden opgevangen. In deze brief geven we u een update over de stand van zaken rondom deze vluchtelingenopvang.

Opvang op schip MS Sir Winston tot en met 14 mei 2023
De opvang van maximaal 52 vluchtelingen op het schip de MS Sir Winston aan de kade aan de Industrieweg eindigt formeel op 14 mei 2023.

Realiseren externe drinkwatervoorziening voor het schip
Voor de watervoorziening aan boord werd tot voor kort gebruik gemaakt van externe watertanks. Dit zorgde voor de nodige transportbewegingen. Omdat we graag een meer permanente wateraansluiting wilden realiseren, hebben we als gemeente, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Waterschap Rivierenland en drinkwaterbedrijf Oasen samen naar een andere oplossing gezocht. Afgelopen week is Oasen gestart met de aanleg van een permanente water-aansluiting voor het schip en haar bewoners, en rond deze werkzaamheden naar verwachting deze week af. Deze waterleiding is vanwege technische en verkeersveiligheidsredenen niet op de weg zelf geplaatst, maar aan de waterzijde van de dijk ingegraven. De leiding komt vervolgens uit op een waterkraan naast de boot. Op deze manier zorgen we voor een structurele watervoorziening voor het schip en blijft de verkeerssituatie ongewijzigd, met voldoende waarborgen voor de verkeersveiligheid.

Dagbesteding voor vluchtelingen
De inwoners van de crisisnoodopvang zullen vanaf eind januari 2023 kunnen deelnemen aan een dagbestedingstraject. Dit dagbestedingstraject bestaat uit een programma van 2x per week lessen Nederlandse taal en de keuze uit diverse sportactiviteiten.

Samenstelling groep bewoners op het schip
Het aantal bewoners op de crisisnoodvanglocatie MS Sir Winston varieert met enige regelmaat en ook van samenstelling. Momenteel verblijven er voornamelijk mannelijke bewoners op deze locatie.

COA bepaalt het tijdstip van arriveren nieuwe vluchtelingen bij het schip
Het COA coördineert de plaatsing van de vluchtelingen vanuit één van haar hoofd-locaties. Als gemeente hebben wij geen enkele invloed op het tijdvak of tijdstip waarop het COA de vluchtelingen op deze crisisnoodopvanglocatie in Papendrecht laat arriveren.

Contactgegevens locatiemanagement en beveiliging
De gemeente heeft met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) duidelijke afspraken gemaakt over de taakverdeling en de onderlinge samenwerking rondom deze asielopvang. De Veiligheidsregio heeft de dagelijkse leiding over de locatie. De gemeente is verantwoordelijk voor de reguliere openbare orde en veiligheid in de gemeente, dus ook rondom deze opvanglocatie. Locatiemanagement Op het schip de MS Sir Winston is dagelijks locatiemanagement aanwezig om alle werkzaamheden en activiteiten op en rond het schip aan te sturen en te coördineren. Dit locatiemanagement bestaat uit twee locatiemanagers en drie floormanagers die in elkaar in wisseldiensten aflossen. Zij zijn dagelijks bereikbaar tussen 07.00 uur en 23.00 uur op het telefoonnummer: 06-2030.4713, en via het e-mailadres: locatiemanagerpapendrecht@vrzhz.nl

Beveiliging
Op het schip zijn ook 24/7 (7 dagen per week) beveiligingsmensen aanwezig. Zij zien toe op een rustige en zorgvuldige sfeer op en rond het schip. Zij zijn dagelijks bereikbaar op het telefoonnummer: 06 – 2753.3057, en via het e-mailadres: Monpapendrecht@gmail.com

Meer achtergrondinformatie op onze website
Op onze website: www.papendrecht.nl/asielopvang vindt u meer informatie over deze crisisnoodopvang op het schip de MS Sir Winston aan de Industrieweg. Daar staat ook een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden. Wij vullen deze informatie regelmatig aan. We hopen u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven over de huidige stand van zaken van de crisisnoodopvang op de MS Sir Winston.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
​​​​​de secretaris,                            de waarnemend burgemeester,

J.M. Ansems, MSc                    mr. drs. A.M.M. Jetten

Raadsinformatiebrief crisisnoodopvanglocatie kade Industrieweg

Lees hier de raadsinformatiebrief die op 15 november aan de gemeenteraad is gestuurd.

Omwonendenbrief crisisnoodopvang op schip Industrieweg 

Lees hier de bewonersbrief die op 15 november naar omwonenden is verstuurd. 

Bestuursovereenkomst gemeente Papendrecht en COA

Lees hier de bestuursovereenkomst die de gemeente met het COA heeft afgesloten voor de opvanglocatie aan de Seringenstraat 16 in Papendrecht. 

Informatiebrief voor omwonenden 

Lees hier de informatiebrief en uitnodiging die op 2 november naar omwonenden is verstuurd. 

Raadsinformatiebrief 1 november 2022

Lees hier de raadsinformatiebrief die op 1 november aan de gemeenteraad is gestuurd.