Veelgestelde vragen

Hier vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen.

Crisisnoodopvang

Wat is het verschil tussen noodopvang en crisisnoodopvang

Omdat er een tekort aan opvangplekken is, worden vluchtelingen nu tijdelijk ondergebracht in de crisisnoodopvang. Zoals hier in Papendrecht.

Het COA hanteert de volgende definities:

Noodopvang
Is er niet genoeg plek in de reguliere asielzoekerscentra (azc's)? Dan vangt het COA asielzoekers tijdelijk op in de noodopvang. Dit zijn tijdelijke locaties met minder voorzieningen dan de standaard opvanglocaties van het COA. 

Crisisnoodopvang
Is er voor asielzoekers geen plek meer in de noodopvang? Dan regelen de gemeenten en veiligheidsregio's crisisnoodopvang. Dit is korte opvang van normaal gesproken enkele weken tot enkele maanden, in ruimtes die de overheid meestal inzet bij een ramp of crisis. Op lokaal niveau wordt bepaald hoe de opvang wordt georganiseerd, op basis van de door het COA gestelde eisen. Gezien de omvang van de vluchtelingencrisis biedt de gemeente Papendrecht 6 maanden crisisnoodopvang, dus langer dan de definitie van het COA. Dit willen we ook doen vanuit menselijk oogpunt.

Waarom is er crisisnoodopvang nodig?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol en het aanmeldcentrum in Ter Apel kan de instroom van nieuwe vluchtelingen niet aan.

Het kabinet heeft de situatie rond de opvang van vluchtelingen als een landelijke crisis bestempeld. De aanhoudende instroom van vluchtelingen en gebrek aan opvangcapaciteit leiden er toe dat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel te weinig plekken beschikbaar zijn. 

De Rijksoverheid heeft alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland de opdracht gegeven om crisisnoodopvang-plekken te realiseren. De 10 gemeenten binnen de Veiligheidsregio 
Zuid-Holland Zuid hebben met elkaar afgesproken samen de gevraagde tijdelijke noodopvang te bieden.

Zijn er ook andere gemeenten die noodopvang bieden?

Ja. In veel gemeente wordt gekeken naar opvanglocaties voor asielzoekers. Het is wel een lastige zoektocht, omdat tegelijkertijd de opvang van Oekraïense vluchtelingen speelt. En daarnaast is er ook de woningnood in ons land. 

Hoeveel gaat het ons als gemeente kosten?

De opvang van vluchtelingen in een crisisnoodopvanglocatie kost geld. De rijksoverheid betaalt alle kosten van de opvang van de vluchtelingen, ook de kosten voor de crisis-noodopvang in Papendrecht.

Communicatie

Zijn de omwonenden geïnformeerd?

Ja, op 15 november 2022 zijn alle bewoners en ondernemers in de directe omgeving van het schip schriftelijk geïnformeerd. 

Is de gemeenteraad geïnformeerd?

Ja, op 15 november is de raad schriftelijk geïnformeerd over komst van de tijdelijke crisis-noodopvanglocatie op het schip de MS Sir Winston.

Waar kan in terecht met vragen?

U kunt de gemeente Papendrecht op maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur bellen via telefoonnummer: 14 078, of een e-mail sturen naar: asielopvang@papendrecht.nl

Waar kan ik meer informatie vinden over het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers?

Op de website van het COA vindt u meer informatie. 

Waar kan ik meer algemene informatie vinden over het asielbeleid in Nederland.

Op de website van Rijksoverheid staan veel vragen en antwoorden over het asielbeleid.

Opvang

Waarom asielopvang op een schip?

Het gaat in Papendrecht om de crisisnoodopvang op een schip. Op dit schip zijn  alle faciliteiten aanwezig zijn om mensen te laten slapen en eten. Zo’n schip wordt gehuurd door de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, waarbij aan de gemeente Papendrecht gevraagd is om een geschikte kade beschikbaar te stellen. De zoektocht naar een goede aanlegplaats is vaak gemakkelijker dan de zoektocht naar een op korte termijn geschikt (te maken) pand.

Om welk schip gaat het?

Het gaat om hetschip MS Sir Winston. Het schip fungeert in de 'compensatiehaven' aan een kade bij de Industrieweg voor maximaal 6 maanden als crisisnoodopvang voor asielzoekers. 

Waarom deze kade aan de Industrieweg als ligplaats voor dit schip?

Deze kade is tijdelijk beschikbaar voor een schip van deze lengte (67 meter). Deze kade die grenst aan het bedrijventerrein van GKN Fokker in Papendrecht, is lang genoeg is voor dit schip. Ook zijn de benodigde voorzieningen te treffen, zoals het neerzetten van een aggregaat voor de stroomvoorziening. En diverse containers voor vuilwaterafvoer en wasmogelijkheden. 

Hoe lang blijven de vluchtelingen op deze locatie?

Het gaat om crisisnoodopvang voor maximaal 6 maanden. 

Kan ik de opvanglocatie bezoeken?

De opvanglocatie bezoeken is helaas niet mogelijk. De meeste vluchtelingen hebben een lange reis achter de rug en zijn vermoeid. Wij vragen u om hen rust te gunnen en om die reden geen bezoek te brengen aan het schip.

Kunnen de bewoners zelf eten koken op het schip?

Nee, dat gaat hier niet. Het schip is hier niet op ingericht en het zou ook in het kader van brandveiligheid niet kunnen dat er op de kamers gekookt wordt. Er worden maaltijden bezorgd.

Veiligheid

Vanuit de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is er dagelijks locatiemanagement aanwezig om de locatie aan te sturen. Dit locatiemanagement is ook voor u het eerste aanspreekpunt als u overlast ervaart tijdens het verblijf van de vluchtelingen. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer dat op/rond 21 november 2022 bekend wordt gemaakt via de webpagina www.papendrecht.nl/asielopvang.

Daarnaast is er 24/7 beveiliging aanwezig (bestaande uit meerdere personen), zowel binnen als buiten het schip. Buiten de aanwezigheidstijden van het  locatiemanagement zijn de beveiligers uw eerste aanspreekpunt voor vragen of bij eventuele overlast.
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de politie via 0900 - 8844. Bij spoed, bel 112.

Hoe wil de gemeente en de Veiligheidsregio overlast voorkomen?

We weten dat sommige mensen zich zorgen maken over mogelijke overlast. Daar gaan wij niet van uit, maar wij zijn er wel alert op.
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid gaat de vluchtelingen goed informeren over de huisregels en de leefregels die  voor iedereen in Nederland gelden. Daar gaan wij ook op handhaven. Daarnaast kijken we ook naar mogelijkheden voor activiteiten en dagbesteding voor de vluchtelingen. 
Als u overlast waarneemt, neem dan contact op met het  locatiemanagement ter plaatse, de beveiligers op het schip of met de politie. 

Wat doen de gemeente en de Veiligheidsregio ZHZ voor omwonenden?

We nemen extra maatregelen zoals de aanwezigheid van locatiemanagement dat direct aanspreekpunt is voor (direct) omwonenden en omliggende bedrijven, en 24/7 permanente beveiliging op de boot en de kade. 

Waar plaatsen toeleveringsbedrijven hun voertuigen?

De toelevering vindt plaats via de reguliere methode: voertuigen komen aanrijden via het GKN Fokker-terrein dat grenst aan de kade aan de Industrieweg. Vrachtauto’s blijven alleen voor het laden en lossen van diverse goederen tijdelijk op deze kade staan.  

Wat komt er op het dek van het schip te staan?

Het dek krijgt geen speciale functie. De bestaande overkapping van het schip dient als plek waar de mensen overdag en 's avonds een luchtje kunnen scheppen. 

Over de vluchtelingen

Waar komen de vluchtelingen vandaan?

Door de beperkte grootte van de verblijfshutten op het schip, kunnen hier moeilijk grote(re) gezinnen worden opgevangen. Daarom bestaat de groep tijdelijke bewoners op dit schip voornamelijk uit mensen die alleen zijn gevlucht en uit  gezinnen met kinderen De mensen komen vaak uit verschillende landen, zoals onder andere Afghanistan, Syrië, Eritrea, Somalië, Sudan, Jemen en Iran. 

Hoeveel vluchtelingen komen er naar Papendrecht en worden op dit schip opgevangen?

Maximaal 52.

Waar gaan de vluchtelingen daarna naar toe?

Dat is nog niet duidelijk. We dringen er bij het COA op aan dat dit snel bekend wordt. We vinden het belangrijk dat ook de asielzoekers zelf weten waar ze hierna naar toe gaan. 

Wanneer komen de eerste vluchtelingen?

Op woensdag 16 november 2022 meert het schip aan aan de kade aan de Industrieweg. De eerste vluchtelingen zullen op maandag 21 november 2022 arriveren.  

Krijgen de vluchtelingen hierna een huis in Papendrecht?

Nee. Dit is echt een crisisnoodopvanglocatie. Na verblijf aan boord gaan deze mensen naar een nieuwe (nood)opvanglocatie. 

Kunnen de vluchtelingen het schip verlaten?

De vluchtelingen zijn vrij om het schip op en af te gaan. Zij moeten zich uiteraard wel aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden en het privéterrein van derden respecteren. De mensen krijgen uitleg over onze manieren en gebruiken.

Waaruit bestaat de dagbesteding van de asielzoekers?

De meeste vluchtelingen hebben een lange reis achter de rug en zijn erg vermoeid. In de noodopvang kunnen mensen uitrusten en bijkomen van hun reis. Zodra meer bekend is over de samenstelling van de groep, wordt er naar passende dagbesteding gezocht. Daarover wordt ook met diverse maatschappelijke partners in Papendrecht gesproken.

Ik heb kleding en goederen over. Kan ik deze langs komen brengen?

Als er een behoefte is aan specifieke spullen, dan zullen wij vanuit de gemeente en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid hier apart over communiceren.