Crisisnoodopvang

Op deze pagina leest u meer over Crisisnoodopvang voor vluchtelingen op schip aan Industrieweg voor maximaal 6 maanden

Papendrecht biedt voor een periode van maximaal 6 maanden crisisnoodopvang aan voor maximaal 52 vluchtelingen. Hiervoor gebruiken we het schip de MS Sir Winston dat komt te liggen aan een kade aan de Industrieweg. Deze kade grenst aan het bedrijventerrein van Fokker in Papendrecht. Deze opvang op een schip gaat niet ten koste van de belangen van bestaande en nieuwe woningzoekenden in Papendrecht.

Crisisnoodopvang houdt in dat we onderdak, eten en veiligheid bieden. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden van dagbesteding. Kinderen hebben andere voorzieningen nodig dan wat oudere mensen. Op dit moment weten we nog niet hoe de groep vluchtelingen is samengesteld.

Bedrijventerrein

De locatie aan de Industrieweg is een kade aan de Industrieweg, ook wel de 'compensatie-haven' genoemd. De direct omwonenden en omliggende bedrijven in de buurt zijn per brief op de hoogte gesteld van deze crisisnoodopvanglocatie.

Hulp

Het Rijk heeft een dringende oproep gedaan aan alle gemeenten in Nederland om tijdelijke hulp te bieden bij de opvang van vluchtelingen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kan de toestroom van vluchtelingen op dit moment niet aan. Daardoor zijn er vaak geen slaapplaatsen meer voor vluchtelingen. In het hele land wordt gewerkt aan dergelijke (crisis)noodhulp. Met deze crisisnoodopvang dragen we in Papendrecht er aan bij om de ergste nood in Ter Apel te verlichten.

Omwonendenbrief update crisisnoodopvang 30 januari 2023

Lees hieronder de bewonersbrief die op 30 januari 2023 naar omwonenden is verstuurd: 

Beste heer, mevrouw,

Op dinsdag 15 november jl. hebben we u als omwonende geïnformeerd over de komst van het schip de MS Winston naar een kade aan de Industrieweg, waarop vanaf 21 november 2022 maximaal 52 vluchtelingen worden opgevangen. In deze brief geven we u een update over de stand van zaken rondom deze vluchtelingenopvang.

Opvang op schip MS Sir Winston tot en met 14 mei 2023
De opvang van maximaal 52 vluchtelingen op het schip de MS Sir Winston aan de kade aan de Industrieweg eindigt formeel op 14 mei 2023.

Realiseren externe drinkwatervoorziening voor het schip
Voor de watervoorziening aan boord werd tot voor kort gebruik gemaakt van externe watertanks. Dit zorgde voor de nodige transportbewegingen. Omdat we graag een meer permanente wateraansluiting wilden realiseren, hebben we als gemeente, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Waterschap Rivierenland en drinkwaterbedrijf Oasen samen naar een andere oplossing gezocht. Afgelopen week is Oasen gestart met de aanleg van een permanente water-aansluiting voor het schip en haar bewoners, en rond deze werkzaamheden naar verwachting deze week af. Deze waterleiding is vanwege technische en verkeersveiligheidsredenen niet op de weg zelf geplaatst, maar aan de waterzijde van de dijk ingegraven. De leiding komt vervolgens uit op een waterkraan naast de boot. Op deze manier zorgen we voor een structurele watervoorziening voor het schip en blijft de verkeerssituatie ongewijzigd, met voldoende waarborgen voor de verkeersveiligheid.

Dagbesteding voor vluchtelingen
De inwoners van de crisisnoodopvang zullen vanaf eind januari 2023 kunnen deelnemen aan een dagbestedingstraject. Dit dagbestedingstraject bestaat uit een programma van 2x per week lessen Nederlandse taal en de keuze uit diverse sportactiviteiten.

Samenstelling groep bewoners op het schip
Het aantal bewoners op de crisisnoodvanglocatie MS Sir Winston varieert met enige regelmaat en ook van samenstelling. Momenteel verblijven er voornamelijk mannelijke bewoners op deze locatie.

COA bepaalt het tijdstip van arriveren nieuwe vluchtelingen bij het schip
Het COA coördineert de plaatsing van de vluchtelingen vanuit één van haar hoofd-locaties. Als gemeente hebben wij geen enkele invloed op het tijdvak of tijdstip waarop het COA de vluchtelingen op deze crisisnoodopvanglocatie in Papendrecht laat arriveren.

Contactgegevens locatiemanagement en beveiliging
De gemeente heeft met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) duidelijke afspraken gemaakt over de taakverdeling en de onderlinge samenwerking rondom deze asielopvang. De Veiligheidsregio heeft de dagelijkse leiding over de locatie. De gemeente is verantwoordelijk voor de reguliere openbare orde en veiligheid in de gemeente, dus ook rondom deze opvanglocatie. Locatiemanagement Op het schip de MS Sir Winston is dagelijks locatiemanagement aanwezig om alle werkzaamheden en activiteiten op en rond het schip aan te sturen en te coördineren. Dit locatiemanagement bestaat uit twee locatiemanagers en drie floormanagers die in elkaar in wisseldiensten aflossen. Zij zijn dagelijks bereikbaar tussen 07.00 uur en 23.00 uur op het telefoonnummer: 06-2030.4713, en via het e-mailadres: locatiemanagerpapendrecht@vrzhz.nl

Beveiliging
Op het schip zijn ook 24/7 (7 dagen per week) beveiligingsmensen aanwezig. Zij zien toe op een rustige en zorgvuldige sfeer op en rond het schip. Zij zijn dagelijks bereikbaar op het telefoonnummer: 06 – 2753.3057, en via het e-mailadres: Monpapendrecht@gmail.com

Meer achtergrondinformatie op onze website
Op onze website: www.papendrecht.nl/asielopvang vindt u meer informatie over deze crisisnoodopvang op het schip de MS Sir Winston aan de Industrieweg. Daar staat ook een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden. Wij vullen deze informatie regelmatig aan. We hopen u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven over de huidige stand van zaken van de crisisnoodopvang op de MS Sir Winston.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
​​​​​de secretaris,                            de waarnemend burgemeester,

J.M. Ansems, MSc                    mr. drs. A.M.M. Jetten