Werkzaamheden Noordhoek

Eind juli wordt een pad aangelegd tussen de Noordhoek en de voormalige locatie van De Wieken.

Maandag 22 juli starten asfaltwerkzaamheden nabij de voormalige locatie van De Wieken bij de Noordhoek. Het pad dat de verbinding vormt tussen de wijk en de Noordhoek en waterbushalte Westeind wordt in ere hersteld. Het pad sluit aan op beide trappen naar de dijk en de hellingbaan naar de parkeerplaats.

Weersinvloeden en andere (onvoorziene) omstandigheden kunnen leiden tot vertraging of uitstel van de werkzaamheden.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer M. den Boer van de afdeling Beheer en Uitvoering, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 078.