Werkzaamheden Industrieweg

In verband met de voorbereiding van de aanleg van park Slobbengors en de reconstructie van de Industrieweg starten maandag 26 november werkzaamheden aan de Industrieweg.

Wat gaan we precies doen?

De uit te voeren werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het herinrichten van de weg vanaf de wegversmalling in het midden richting de nieuwbouw van Fokker. Daarbij wordt de openbare ruimte op een aantal punten aangepast, waardoor meer parkeerruimte ontstaat. Ook de parkeervakken in het deel ter hoogte van de sportvelden wordt opnieuw ingericht. Successievelijk zal de inrichting van het park rondom het nieuwe hoofdkantoor worden opgestart.

Planning

De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd door Boskalis B.V. en starten op maandag 26 november met het omleggen van kabels in de Industrieweg. Dit duurt circa een week.

Naar verwachting zullen de totale werkzaamheden circa 6 maanden in beslag nemen. Uiteraard is dit afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden.

Bereikbaarheid

Met omleidingsborden wordt het verkeer om het werkvak heengeleid. De aannemer draagt er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zorg voor dat Fokker bereikbaar blijft. Parkeren van auto’s dient buiten het werkvak te gebeuren op plaatsen waar parkeren is toegestaan. Mogelijk dat u dus tijdelijk iets verder moet lopen. In de periode van uitvoering is enige overlast helaas niet te vermijden en wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze werkzaamheden, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de heer Hage van de gemeente Papendrecht, telefoon 078-770 6298; indien afwezig de heer Borghuis 078-770 6254.

Werkzaamheden Industrieweg