Vervolg inspraak voor groot onderhoud Oudaenstraat en omgeving

Voor het groot onderhoud van Oudaenstraat, Pootstraat, Oltmansstraat en een gedeelte van de P.C. Hooftlaan wordt een inspraakprocedure doorlopen.

Eerste ter inzage

Van deze eerste ter inzage is een verslag gemaakt en het schetsontwerp is aangepast tot een voorlopig ontwerp. In het verslag zijn de reacties van belanghebbenden voorzien van een ambtelijke reactie. Het verslag en het voorlopig ontwerp (VO) worden gedurende de periode vanaf woensdag 12 september tot en met woensdag 26 september twee weken op de leestafel in het gemeentehuis ter inzage gelegd en op de website van de gemeente geplaatst.

Hoe kunt u reageren?

Op het verslag en de aanpassingen van het schetsontwerp tot voorlopig ontwerp kunt u tot en met woensdag 26 september 2018 schriftelijk reageren. Uw reactie kunt u sturen naar de afdeling Beheer en Uitvoering van de gemeente Papendrecht, postbus 11, 3350 AA Papendrecht. U kunt ook uw reactie per mail sturen naar het algemene e-mailadres info@papendrecht.nl onder vermelding van "groot onderhoud Oudaenstraat e.o.".